Reimersholme

Från början hette vår ö Räkningeholmen (eller Räkneholmen) och som sådan nämns den redan år 1382. Den var och förblev obebodd fram till 1700-talets mitt. På 1740-talet byggdes det första bostadshuset på Räkningeholmen, från början tänkt som prästbostad, men i stället blev det först en smed och sedan en timmerman som bebodde stället.

Nästa ägare blev den kände Anders Reimers, som var rådman, hattstofferare och direktör för spinnhuset på Långholmen. År 1784 blev han arrendator av bostället och två år senare ägde han nästan hela ön. Han byggde till huset och förskönade sin del av holmen så mycket att hans vänner den 24 juni1798 hyllade honom med en minnessten intill hans malmgård (Reimersholm), som fortfarande står kvar på Anders Reimers väg och nu är daghem. Det är Anders Reimers som gett ön sitt nuvarande namn, fast det är först mot slutet av 1800-talet som ön allmänt började kallas för just Reimersholme.

År 1870 fick Reimersholme nästa betydelsefulla invånare, Lars-Olof Smith, även kallad ”Brännvinskungen”. Han anlade här sin sedermera berömda spritfabrik. Sprittillverkningen blev en stor framgång och fabriken växte. I början av 1900-talet övertogs den av AB Vin & Sprit. Med början på 1940-talet minskades tillverkningen i omgångar och slutligen flyttades verksamheten till Årsta. Därmed öppnades möjligheterna för byggandet av husen mot Liljeholmsviken, brf Bränneriet, som färdigställdes i början av 80-talet. Det var i samband med detta som man också lade grunden för vår förening genom att både restaurera gamla byggnader och bygga nytt.