Medlemsinformation 3 – 2023

VENTILATION OCH OVK
Vi tar steg framåt avseende ventilation och den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) men fortfarande saknas ett par lägenheter som Aircano inte fått tillträde till. Som vi skrivit tidigare är föreningen skyldig enligt lag att få OVK godkänd och kan annars drabbas av vite. Styrelsen kommer kontakta berörda lägenheter inför det sista undersökningstillfället efter vilket alla lägenheter måste blivit kontrollerade.
Vi repeterar också att de lägenheter som har en allvarlig anmärkning, t.ex. en fläkt kopplad direkt till ventilationssystemet, behöver åtgärda det. Berörda lägenheter kommer få möjlighet att välja att åtgärda det själva innan ett givet datum eller låta föreningens upphandlade ventilationsfirma utföra arbetet till offererat pris.

BASTU
Bastun i Reimersholmsgatan 11 öppnas igen efter att flera medlemmar önskat det. Det gäller att vi när vi njuter av en bastu tänker på att inte ha den på för länge vare sig innan eller efter själva bastandet.

ÅRSSTÄMMAN 24 MAJ 19-21
Årsstämman är satt till den 24 maj. Kallelse med dagordning och handlingar kommer senast två veckor innan. Vi kommer följa traditionen att ha en stund för samtal, information och mingel efter själva mötets avslutande.

STÄDDAG SÖNDAG 23 APRIL
Vårens städdag är bokad till söndag den 23 april 10 till 12 med efterföljande lunch. Vi samlas i träfflokalen och fördelar uppgifter vid 10 och de som vill stannar och äter. Det kommer en inbjudan med uppgifter om anmälan till lunch ett tag innan men boka datumet nu!

SOPRUMMET STÄNGER 1 JULI
Brf Bränneriet har sagt upp avtalet med oss i Musteriet avseende grovsoprummet. Bränneriet har tagit beslutet utifrån fler aspekter och det är bara för oss att respektera. Det har varit väldigt bekvämt och bra och vi i styrelsen har svårt att se att vi kan hitta något lika smidigt. Vi funderar och diskuterar vad vi eventuellt kan göra men har inget att berätta i dagsläget.

HJÄRTSTARTAREN
Hjärtstartaren sägs vara självinstruerande men vi tror det kan vara klokt att sätta sig in i hur den fungerar om den skulle behöva användas. Ett sätt är att titta på denna film på YouTube https://youtu.be/oc_KivEPnQY
Vi kommer att visa den på städdagen i träfflokalen också.

Med önskan om en Glad påsk hälsar
Styrelsen/ gm Ann-Katrin

Medlemsinformation 2 – 2023

VENTILATION OCH OVK
Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) har inte avslutats ännu eftersom Aircano inte fått tillträde till samtliga lägenheter. Föreningen är skyldiga enligt lag att få OVK godkänd och kan annars drabbas av vite. Styrelsen kommer kontakta berörda lägenheter inför det sista undersökningstillfället efter vilket alla lägenheter måste blivit kontrollerade.

Lägenheter som har en allvarlig anmärkning, t.ex. en fläkt kopplad direkt till ventilationssystemet, behöver åtgärda det. Berörda lägenheter kommer få möjlighet att välja att åtgärda det själva innan ett givet datum eller låta föreningens upphandlade ventilationsfirma utföra arbetet till offererat pris.

BASTU
Bastun i Rhg 11 är avstängd tillsvidare givet det rådande energiprisläget. Styrelsen tittar på alternativ till en annan ordning än dagens, bland annat för att uppmuntra till en mer sparsam användning.

ALLENTE TV
Bytet av TV-boxar har genomförts och av det styrelsen har hört verkar det fungera för de flesta. Det har varit tillfällen när medlemmar har kontaktat kundtjänst och fått felaktig information. Det är först och främst viktigt att kontakta kundtjänsten för gruppabonnemang på 08-52508106, inte kundtjänst för privatabonnemang. Om ni får informationen att ni måste skaffa ett privatabonnemang, t.ex. för att köpa till ett större kanalpaket, så är det felaktigt. Ni har ett abonnemang som kundtjänst kan hitta via ert box- eller kortnummer. Frågar de om personnummer för att hitta er som kund gör de fel och ni måste påpeka att ni är kund genom Brf Musteriet. Föreningen har ett erbjudande om Large-kanalpaket för 170 kr/mån vid 24 månaders bindningstid, vilket är 299 kr billigare än som privatperson.

ENERGIBESPARING
Husgruppen för energibesparing har skrivit ihop en väldigt hjälpsam lista över åtgärder alla i föreningen kan ta hjälp av för att minska vår gemensamma förbrukning och därigenom spara pengar åt föreningen. Listan medföljer det här medlemsinfo så alla kan ta det av tipsen.

MOTIONER TILL STÄMMAN
Årsstämman är satt till den 24 maj. Kom ihåg att motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda innan utgången av februari.

Med en önskan om god fortsättning hälsar
Styrelsen/Martin

Medlemsinformation 1 – 2023

VENTILATION OCH OVK
Det återstår fortfarande arbete kring ventilationen. Bland annat är det några lägenheter som inte är genomgångna. Vi räknar med att det mesta blir färdigt i januari.

TV BOXARNA UTBYTTA
Bytet av TV boxar är genomfört även om det på grund av leverantören blev nära jul. Tack alla i huset för gott samarbete kring bytet.

HJÄRTSTARTARE
Den efterlängtade hjärtstartaren är nu uppsatt nära ingången till ljusgården på Reimersholmsgatan 11. Styrelsen återkommer angående hur vi kan sprida information om hur man använder den.

AVGIFTSHÖJNING
Styrelsen har beslutat om budget för 2023. Som vi skrev i förra medlemsinfo stod det klart att vi skulle behöva höja avgifterna men hur mycket var oklart. Vår ambition är att ha en hållbar ekonomi över tid även om det kan variera mellan åren vad resultatet blir. Med 12% höjning bedömer vi att vi också kommer att ha ett visst sparande till framtida underhåll vilket är en del i en hållbar ekonomi. Så från 1 april höjs avgifterna med 12%. Alla beräkningar är gjorda utifrån de förutsättningar som vi känner till i dagsläget.

BYTE AV PORTKOD
Den 1 februari byter vi portkod. Den nya koden blir xxxx. Vi får hjälpas åt att hålla den i en begränsad krets men förstås sprida den till de som behöver den.

ENERGIBESPARING
Som de flesta säker noterat har vi med hjälp av en av husgrupperna och valberedningen satt upp anslag med tips om energibesparingar, allmänt och i tvättstugan. Vi har också tillfälligt stängt av bastun för att spara energi. Vi hjälps åt med att släcka i allmänna utrymmen där det är möjligt.

Med en önskan om god fortsättning hälsar
Styrelsen/Ann-Katrin

Medlemsinformation – 6

VENTILATION OCH OVK
Bytet av ventilationsanläggning är i stort sett klart. Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, är också nästan klar. Några lägenheter återstår liksom finjusteringar av anläggningen och flödet i varje lägenhet.

NYTT TV-AVTAL
Vi har tecknat ett nytt 5-årigt avtal för TV med Allente (fr.om dec) istället för Sappa (t.om dec). Det innebär att alla behöver en ny box. Var och en behöver också se över eventuella egna tilläggsavtal. Detaljerad info kommer när vi fått besked om boxar från Allente.

HUSGRUPPER
Valberedningen har i samråd med styrelsen skapat två husgrupper. Den ena ska arbeta med frågor runt lekrummet och den andra med energieffektivisering. Trädgårdsgruppen har fungerat väl länge och nu är vi glada över att fler grupper kommer till och bidrar till vårt hus och vår förening.

DISPENS SOPHANTERING
Många har säkert läst/hört att hushållsavfallssortering ska bli obligatoriskt vid årsskiftet. På Reimersholme har vi dispens till mitten av 2024. Det beror på att Stockholm Vatten och Avfall inte hinner färdigställa sopsorteringsanläggningen i Högdalen i tid så att den kan ta emot sorterat avfall från vår sopsug.

HJÄRTSTARTARE
Föreningen har hyrt en hjärtstartare som kommer att sättas upp i entrén och vara tillgänglig för alla.

EKONOMI
Styrelsen arbetar för närvarande med underhållsplanen och nästa års budget. Vi strävar efter att intäkter och kostnader ska balansera även om det kan variera mellan åren. Med nuvarande kostnadsutveckling kommer vi att behöva höja avgifterna. Vi höjer inte vid årsskiftet utan under året och vi arbetar för att höjningen ska vara så liten som möjligt.

VAR UPPMÄRKSAMMA
Vi har haft en tråkig incident med en person som lurat till sig ett kreditkort av en av våra medlemmar. Var uppmärksamma på eventuella obehöriga som rör sig i huset. I början av nästa år kommer vi att byta portkoden.

Med önskan om fina helger hälsar Styrelsen/Ann-Katrin

Medlemsinformation 5 – 2022

PARKERING PÅ GÅRDEN
Styrelsen konstaterade på vårt möte i augusti att det varit en lugn sommar i vår förening. Den utmaning vi haft har varit parkering på gården. Därför vill vi tydliggöra att det är parkeringsförbud på vår gård. I och urlastning är tillåten men inte parkering. Som ni säkert sett har vi två nya skyltar som säger just det. Vi hoppas och tror att vi ska få detta att fungera om vi hjälps åt.

FÖRLÄNGT BEDBANDSAVTAL
Vi har förlängt bredbandsavtalet med ytterligare fem år. Samma leverantör, Stockholms stadsnät men till lägre pris. Så ingen ny utrustning behövs. Under hösten kommer vi att förhandla nytt femårigt TV avtal. Där kan det bli en ny leverantör och ny utrustning.

STÄDDAG SÖNDAG 16 OKTOBER
Höstens dag för gemensam omvårdnad om vår egendom är den 16 oktober. Vi samlas klockan 10 och avslutar med gemensam lätt lunch. Förutom själva arbetet brukar vi ha trevligt och umgås. Hoppas många kan komma! 

Detaljer kommer när det närmar sig.

BYTE VENTILATIONSSYSTEM OCH OVK
I höst ska vi byta ut vårt ventilationssystem. Det är dags för det enligt underhållsplanen och vi hoppas det kommer att ge effekt. I samband med det kommer vi att behöva flytta på cyklar i alla fall tillfälligt, för att hantverkarna ska komma fram helt enkelt. 

Vi kommer också att göra en OVK, obligatorisk ventilationskontroll,  i samband med bytet av system. Mer information om det praktiska kring den kommer.

TACK ERIK, VÄLKOMMEN ULRIKA
Erik Lundqvist lämnar styrelsen i samband med att han lämnar föreningen under en period. Vi tackar Erik och välkomnar samtidigt Ulrika Fält som är vår nya representant utsedd av HSB. 

TVÄTTSTUGA OCH LÄGENHET
På förekommen anledning behöver vi påminna om att utrustningen i träfflokalen hör just dit och att städningen av tvättstugan behövs för att utrustningen ska fungera. Hjälps vi bara åt blir det säkert inget problem i framtiden.


Styrelsen/ Ann-Katrin