Medlemsinformation 6 – 2021

Styrelsen har nu sammanträtt och dessutom haft ett budgetarbete tillsammans med HSB. Vi kan konstatera att precis som för oss alla som konsumerar kommer priserna gå upp. Våra under-leverantörer höjer allt med ca 2%. c Stockholms stad har påannonserat att dom kommer höja den igen. Hur mycket vet ingen och många försöker förhandla för alla kring detta, HSB, Fastighetsägarna, Borätterna, Tomträttsuppropet, Brf:er mfl. Många vill köpa sina tomträtter, men ingen som vi till dags dato vet har fått göra det. Vi återkommer om detta januari.

ÅTERANVÄNDNING
Musteriet är för återanvändning av kläder och leksaker mm men inte för att vi startar
upp en ”loppis” i ljusgården. Som förslag så kanske vi kan lägga böcker på mangeln i tvättstugan. Kläder och leksaker kan vi ställa på anordnad plats i Lekrummet. Familjen har koll på att det tas bort efter en vecka! Har ni en liten smal bänk, hylla, bord för ändamålet och/eller idéer kring detta så hör gärna av er till mig.

LUCIAKAFFE
Tyvärr kommer styrelsen inte anordna något sådant i år, tiden räcker inte till för oss just nu. Men finns det någon som vill anordna så går det väldigt bra. Hör av dig i så fall.

TAKTERRASSERNA
Detta projekt har tyvärr dragit ut på tiden rejält och vi har nu satt upp information i entréerna gällande detta.

Vi önskar er alla en fin advent och allt gott helgerna framöver.
Kerstin Robert Martin Erik Fredric

Medlemsinformation 5 – 2021

NYA MEDLEMMAR
Det är många in och utflyttningar här i huset just nu. Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna och så även kommande i slutet av månaden.
Vi önskar de avflyttande medlemmarna lycka till i sina nya boenden.

EXTRA FÖRRÅD
Från 1 november har vi ett extra förråd att hyra, 6,5 kvm . Vi erbjuder i första hand de som inte har extra förråd tidigare eller den som bott i huset ett tag. Hör av dig till undertecknad.

LEK-/MOTIONSRUMMET
Vår vice ordförande har nu på eget initiativ och av vänliga vänner lyckats ordna fram nya takplattor till det trasiga taket. En stor besparing för oss alla. Nu hjälps vi åt att hålla det helt, inga hårda bollar, inga klubbor i taket mm.

Takterrasserna
Gällande de terrasser som föreningen håller på att renovera har det dragit ut på tiden då upptorkningen kräver längre tid. Lägenhet 39 kommer att kunna återställas ganska snart. Lgh 40 kommer dock att ta lite längre tid.

Med hopp en fin och skön höst

STYRELSEN / Kerstin

Medlemsinformation 4 – 2021

Tillbaka till vardagen igen och styrelsearbetet. På vårt möte i veckan så behandlade vi överlåtelsefrågor, många lägenheter som sålts under sommaren. Projektet med takterrasserna pågår och snart kommer också plåtarbete uppe på hela taket sättas igång, målningen blir till våren.

TANDLÄKAREN
Tandläkaren C G Gyllencreutz har nu gått i pension och har från 1 september överlåtit praktiken till 3 stycken nya tandläkare. Dom kommer säkert höra av sig till oss alla och berätta vilka dom är och hur dom tänkt sig framtiden här i huset.

HÖSTSTÄDNINGEN 9 OKTOBER KL 10.00
Den 9 oktober hjälps vi åt att städa i för höst/vinter. Tar in möbler, dammar räcken i huset, putsar fönster, fixar under ledning av trädgårdsgruppen ute på terrassen mm. Vi ses i ljusgården och fördelar arbete och noterar närvaro. Den som inte kan närvara får gärna bidra med 150:- till samkvämskassa.
Vi tänkte att vi skulle ha smörgåstårta i år eftersom det var sååå längesedan vi kunde ha något gemensamt. Vi behöver 10 dagar på oss för beställning av dessa så lägg en lapp i min brevlåda senast 27-29 september. Du som har allergier får gärna berätta vad vi kan erbjuda dig i stället. Barnen kan få kokt korv med bröd om dom vill, noteras på lappen.
Alla i huset är välkomna, även du som inte kan utföra något arbete av olika själ.

Ordning/trivsel- och odlingsregler för lotterna.
För att få lite ordning, trivsel och snyggt ute på terrassen lägger trädgårdsgruppen och del andra ner mycket arbete på att plantera, rensa, beskära och vattna till glädje för oss alla. Därför har styrelsen bett gruppen skriva ner hur dom önskar att det skall skötas därute. Vi måste ta hänsyn till andra lotter och inte plantera stort eller djupt, rötter förstör taket under och lyfter upp stenplattorna mm. På höststädning är ett bra tillfälle att diskutera och planera vårens växter.

STYRELSEN / Kerstin

Medlemsinformation 3 – 2021

STÄMMAN 2021

Avlöpte väl. Styrelsen fick ansvarsfrihet och två nya styrelseledamöter valdes in, Fredric Andersson och Erik Lundqvist båda på plan 2, vi hälsar dom varmt välkomna. Robert Holst blev omvald, det tackar vi för att han vill och Martin Groth och jag kvarstår. 

Protokollet finns anslaget i entréerna. 

TERRASSEN

Håll uppsikt på era barn på terrassen så dom inte klättrar på staket eller kupoler.  Stolparna är inte riktigt pålitliga och nätet är inte riktigt tätt. 

LOTTERNA Tänk på att inte plantera sådant som stör grannens lott, växer över, skuggar för mycket eller träd, deras rötter kan förstöra taket under.

VATTEN  Vattna sparsamt, inga vattenslangar (endast för trädg.gruppen) tänk på att vattnet kan skada taket under och den kostnaden blir vår! Barnplask på gräsmattan på gården är att rekommendera. Annars använd vattnet i poolen till blommorna, inte allt på samma ställe. 

JOURSCHEMA 

Som vanligt kommer vi sätta upp ett jourschema för sommaren i portarna så ni vet vem ni skall ringa om det händer något i huset. Vi vill att ni ringer till någon i styrelsen före något företag. 



 Trevlig sommar önskar Kerstin Martin Robert Fredric Erik

Medlemsinformation 2 – 2021

LEK/MOTIONSRUMMET

P g a skadegörelse med risk för personskada (om en platta ramlar ned) måste vi införa tillfälligt BOLLFÖRBUD i rummet, stora som små bollar.  Styrelsen måste se över hur vi skall lösa problemet med taket och eventuellt ta in offerter för att byta tak. 

CYKELRUMMEN

I våra cykelrum så är det väldigt trångt, som vet, och om ni ej nyttjar er cykel så ställ den i ert förråd. Ni kan höra av er till styrelsen om ni vill ha hjälp med bortforsling eller se till att cykeln flyttas eller kanske säljas. I våra cykelrum skall endast cyklar förvaras, annat som t ex barnstolar, leksaker mm skall förvaras i era respektive förråd. Hoppas på er förståelse för detta då vi vill att så många som möjligt ska kunna förvara sina cyklar där. 

Vi kommer i samband med vårstädningen att se över våra cykelrum och försöka åstadkomma bättre funktion i dessa då.  

STÄDDAGEN 

Söndagen den 18 april hjälps vi åt städa både inne och ute. Samling kl. 10.00 i Ljusgården. Det finns många ensamjobb att utföra i huset och man kan utföra dom både före och efter. Temat blir lite extra storstädning, som t ex städa lite på väggar och tak, ni har säkert sett hur dammtussarna hänger där.  Tyvärr kan vi fortfarande inte ha något samkväm. 

STÄMMAN

26 maj 2021 kommer vi ha stämma i Ljusgården. Enligt en ny tillfällig lag så kan du ge fullmakt till ombud, t ex släkt eller vän. Också ge flera fullmakter till någon som skall närvara. 

Vi kommer återkomma om detta i samband med kallelsen lite närmare. 

       önskar vi alla i  Styrelsen/ Kerstin