Medlemsinformation 4 – 2022

FÖRENINGSSTÄMMAN
Den 19 maj genomfördes årets stämma. Protokollet sitter på anslagstavlorna så att alla kan läsa. Två motioner, en om hjärtstartare och en om skyltning till Reimersholmsgatan 13 och 17, beviljades. Styrelsens årsredovisning godkändes och ny styrelse valdes. Vi är två nya i styrelsen Kerstin Axelsson och undertecknad. Kerstin Rickenberg avtackades efter några år som ordförande och får ett tack även här. Kerstin du har varit en ordförande med stort engagemang och driv och har gjort mycket bra för vårt hus och vår förening! Varmt tack!
Jag vill också som nyvald ordförande tacka för förtroendet och jag ska försöka förvalta det väl.

OM NÅGOT HÄNDER I SOMMAR
Under sommaren är många bortresta och det är extra viktigt att vi hjälps åt att ta hand om huset om något händer som behöver årgärdas. Styrelsen har en jourlista som finns uppsatt på anslagstavlorna. Om något händer så ring den av oss som har jour. Jouren innebär att vi finns tillgängliga på telefon, inte att vi är på plats.

FÖRSVUNNEN HYLLA
I förra Medlemsinfo skrev Kerstin:
”Nu har vi fått en fin hylla av en familj i huset att ställa saker på som går att återanvända.
I basturummet står den och där man ställa/lägga saker/kläder i några dagar. Du ansvarar för att dina saker försvinner om ingen vill ha.
Roligt om vi kan få detta att fungera!”
Nu har själva hyllan försvunnit och om någon har någon idé om vad som hänt får ni gärna berätta.

HA EN FIN SOMMAR!
Styrelsen önskar alla en sommar som man vill ha den. I höst återkommer vi angående hjärtstartare och skyltning bland annat.

Styrelsen / Ann-Katrin

Medlemsinformation 3 – 2022

SLÄPP MEDLEMMARNA LOSS, DET ÄR VÅR

Söndagen den 24 april kl 10.00 har vi våröppning av MUSTERIET. Vi städar, gräver, krattar, bär möbler och säckar tillsammans. Vid 12-tiden äter vi lite lunch gemensamt.

SKYDDSRUMMET
Musteriet och nästan alla hus i Bränneriet har skyddsrum. På andra sidan ön finns inga skyddsrum alls. Alla skyddsrummen är till för alla som behöver skydd. 2006 blev vårt skyddsrum inspekterat och godkänt och nu under 2022 kommer vi få ytterligare en kontroll. 180 personer kan rymmas här. Om vi blir varslade av MBS har vi två dagar iordningsställa skyddsrummet. Det innebär att allt skall bort, precis allt, från alla källarförråd i skydds-rummet. Nu hoppas vi ju att det inte kommer ske, men kanske kan detta uppmana lite till att titta över sina förråd, kanske finns det lite att redan nu som kan skänkas, säljas eller slängas.
Vi kan prata mer om detta på årsmötet den 19 maj.

MILJÖSTATION MED BIL KOMMER TILL REIMERSHOLME , IGEN!
Nu kan du återigen slänga t ex färgburkar, småel, nagellack, glödlampor, sprayburkar mm på Garageplan den 4 maj kl 18.00-18.30.

ÅTERANVÄNDNINGSPLATS
Nu har vi fått en hylla att ställa saker på som går att återanvända.
I basturummet står den och där kan man ställa/lägga saker/kläder i några dagar. Du ansvarar för att dina saker försvinner om ingen vill ha.
Roligt om vi kan få detta att fungera!

BOENDE I LOKALEN
På förekommen anledning kan vi inte tillåta att man använder parfym, rakvatten eller annat som doftar när man bor i lokalen. Detta
p g a allergirisk.

Styrelsen/ Kerstin

Medlemsinformation 2 – 2022

VIKTIGA DATUM
28 februari 2022 är sista motionsdagen.
Lägg din motion i undertecknads brevlåda plan 3 lgh 44.

Stämman är den 19:e maj och inget annat!

SAPPA VÅR TV-LEVERANTÖR
Från och med den 1 mars meddelar Sappa att TV 6 är en betalkanal. Kontakta Sappa
dom om du vill ha den.

LEKRUMMET
Vi vill påminna om att lek med hård boll inte är tillåten, som vi tidigare har informerat om, dom förstör dörrar, tak mm.

BRANDFARAN
Respekten att följa Musteriets, Brandförsvarets och MSB regler om vad man får förvara utanför sin dörr börjar avta väldigt mycket. Att ha barnvagnar i trapphuset är förbjudet. Dom avger giftiga svart rök vid brand. Mattor, skor och annat brandfarligt material är inte heller tillåtet, både för röken och för att utrymningsvägarna måste vara fria. Stora problem uppstår för de som skall fram och hjälpa till i mörka rökfyllda utrymmen med slangar, bårar mm.
Vi har på årsstämmor och i medlems-information gång på gång informerat om detta. Läs både MSB och Brandförsvarets anslag i trapphusen.

HYRA/LÅNA UT SIN LÄGENHET
Med anledning av ovanstående vill vi påminna om att hyra ut sin lgh i andra hand är inte tillåtet utan ansökan hos styrelsen. Låna ut sin lägenhet en tid när man är bortrest är också av vikt att styrelsen får vetskap om med tanke på om något händer och vilka som är rör sig i huset.

RENOVERA BADRUM OCH KÖK
Glöm inte att styrelsen skall informeras med en ritning på hur ni tänk göra med el, vatten, avlopp och ventilation och att det skall vara certifierad arbetskraft.

LAMINATMASKIN
Om någon behöver laminera några papper så har jag en sådan maskin och plastfickor (3:- st), bara att säga till om du vill låna.

Styrelsen/ Kerstin

Meldemsinformation 1 – 2022

En god fortsättningen önskas ni alla. Nu hoppas vi att kulmen av pandemin når sitt slut under året så att vi kan återgå till våra vanliga rutiner.
Styrelsen har sammanträtt och arbetar nu med årets bokslut och allt inför stämman och framtida projekt i huset. Terrasserna är nu åtgärdade och ställningarna tas förhoppningsvis bort vecka 3.

VIKTIGA DATUM
28 februari 2022 är sista motionsdagen.
Lägg din motion i undertecknads brevlåda plan 3 lgh 44
24 maj 2022 datum för stämman. Kallelse kommer närmare.
Vi kommer att ha stämman i Ljusgården.

LÄGENHETSAVGIFTEN
Föreningen står inför stora utgifter framöver men vi har ändå valt att inte höja avgiften nu. Att höja med några % hjälper inte särskilt mycket. Vid större renoveringar får vi lov att låna upp oss istället och därefter se om vilken höjning som behövs. Vi vet heller inte vad Tomträttsavgälden i slutet av 2022 kommer att bli.

MILJÖSTATION MED BIL KOMMER TILL REIMERSHOLME
Nu kan du slänga t ex färgburkar, småel, nagellack, glödlampor, sprayburkar mm på Garageplan den 17/2 kl 18.00-18.30.
Vid ytterligare tre tillfällen kommer bilen.
Se www.soa.se/monil

NYA STYRELSELEDAMÖTER
Vi äger våra två fastigheter tillsammans. I en liten förening som Musteriet så kan det vara svårt att få tag på ledamöter till styrelsen att förvalta dessa.
Vi önskar att DU tar dig en riktig funderare på om det inte är din tur nu att vara delaktig i styrelsearbetet. Vi vill ju inte köpa in tjänsterna av personer som inte bor i huset, det blir dyrt och aldrig riktigt samma sak. Vi måste enligt lag ha en styrelse och en ordförande. Snart går valberedningen sin runda i huset och då är det bra om du tänkt till om du kan delta i föreningens styrelsearbete

Styrelsen/ Kerstin

Medlemsinformation 6 – 2021

Styrelsen har nu sammanträtt och dessutom haft ett budgetarbete tillsammans med HSB. Vi kan konstatera att precis som för oss alla som konsumerar kommer priserna gå upp. Våra under-leverantörer höjer allt med ca 2%. c Stockholms stad har påannonserat att dom kommer höja den igen. Hur mycket vet ingen och många försöker förhandla för alla kring detta, HSB, Fastighetsägarna, Borätterna, Tomträttsuppropet, Brf:er mfl. Många vill köpa sina tomträtter, men ingen som vi till dags dato vet har fått göra det. Vi återkommer om detta januari.

ÅTERANVÄNDNING
Musteriet är för återanvändning av kläder och leksaker mm men inte för att vi startar
upp en ”loppis” i ljusgården. Som förslag så kanske vi kan lägga böcker på mangeln i tvättstugan. Kläder och leksaker kan vi ställa på anordnad plats i Lekrummet. Familjen har koll på att det tas bort efter en vecka! Har ni en liten smal bänk, hylla, bord för ändamålet och/eller idéer kring detta så hör gärna av er till mig.

LUCIAKAFFE
Tyvärr kommer styrelsen inte anordna något sådant i år, tiden räcker inte till för oss just nu. Men finns det någon som vill anordna så går det väldigt bra. Hör av dig i så fall.

TAKTERRASSERNA
Detta projekt har tyvärr dragit ut på tiden rejält och vi har nu satt upp information i entréerna gällande detta.

Vi önskar er alla en fin advent och allt gott helgerna framöver.
Kerstin Robert Martin Erik Fredric