Styrelsen

Kontakta styrelsen för Brf Musteriet på info@musteriet.se

Ordförande
Ann-Katrin R Persson

Vice ordförande
Robert Holst

Sekreterare
Cecilia Högkvist

Ledamot, Ekonomiansvarig
Martin Groth

Ledamot
Marie Anderstedt

Representant för HSB
Ulrika Fält