Styrelsen

Kontakta styrelsen för Brf Musteriet på info@musteriet.se

Ordförande
Ann-Katrin R Persson

Vice ordförande
Robert Holst

Sekreterare
Martin Groth

Ledamot, Ekonomiansvarig
Kerstin Axelsson

Ledamot
Fredric Andersson

Representant för HSB
Ulrika Fält