Miljöpolicy

Huvudmål:
Målet är att uppmärksamma miljöfrågorna så att det blir naturligt för alla att alltid ta hänsyn till miljöaspekterna.

Delmål:

  • påverka alla i Musteriet att beakta miljöfrågorna genom utbildning i och information om miljöfrågor
  • pröva styrelsebeslut så att de inte medför resursslöseri
  • eftersträva att finna former för att minska föreningens vatten- och energiförbrukning
  • möjligheterna att minska medlemmarnas vatten- och energiförbrukning
  • påverka medlemmarna att tillämpa källsortering
  • eftersträva att återanvända materiel och vid upphandling av varor och tjänster ta hänsyn till miljöaspekterna
  • möjlighet för medlemmarna att återvinna leksaker, möbler etc
  • upprätthålla rökfriheten i alla allmänna utrymmen
  • bilda miljögrupp
  • samverka i miljöfrågor med andra föreningar på Reimersholme
Hushållssopor slängs i sopnedkast som finns på varje våningsplan (ej på 1).

Alla bostadsrättsföreningar på Reimersholme delar på en gemensam sopsugsanläggning.

Grovsopor läggs i soprummet som har ingång från garageplan. Vi delar soprummet med fler bostadsrättsföreningar på Reimersholme. Där kan vi lägga grovsopor (kartonger, möbler, div. Hushållsprylar mm.) Elektroniksopor får dock inte läggas i grovsoprumrnet

Returpapper läggs i behållaren vid porten ut mot gatan.

Tomglas kastar man i behållaren på garageplan, utanför grovsoprummet.

Miljöfarligt avfall

Det här hör inte hemma i soppåsen eller i avloppet

Typ av avfall Några exempel:
Olja Motorolja, smörjfett, oljefilter
Färg, lack och lim Flerkomponentlim, Plastic padding
Lösningsmedel Avfettningsmedel, bensin, fotogen, glykol, lacknafta, terpentin, tinner, aceton
Bekämpningsmedel Råttgift, insketsmedel, ogräsmedel
Frätande ämnen Ammoniak, avkalkningsmedel, kaustiksoda, lut, svavelsyra, batterisyra
Diverse kemikalier Starka rengöringsmedel, rostskyddsmedel fotokemikalier
Batterier Småbatterier, nickel/kadmiumbatterier, knappcellsbatterier, laddningsbara batterier, bilbatterier
Kvicksilverhaltigt material Termometrar, barometrar, reläer
Lysrör och lågenergilampor
Kylskåp och frys
Läkemedel

Hushållen är skyldiga att sortera farligt avfall från de vanliga soporna och lämna in det till godkänt inlämningsställe.

(Renhållningsordningen Kfs 1994:19)

 

Miljöstationer

Alla miljöstationer tar emot spillolja, läsningsmedel, fotokemikalier, färg- och lackrester, bil- ochh småbatterier samt lysrör. De större miljöstationerna tar öven emot övriga kemikalier samt kvicksilverhaltigt material. De flesta miljöstationerna är placerade vid bensinstationer och har samma öppettider som dessa.

Överblivna läkemedel lämnas till apoteken. De får inte kastas med hushållssoporna eller spolas ner i toaletterna.