Att bo i musteriet

”Mer än en lägenhet – ett boende”

Att vara medlem i Musteriet är något mycket mer än att bara ha en lägenhet. Det är ett boende med särskilda kvaliteter.
På Reimersholme fanns förr Vin & Sprits tillverkning. I vår förening låg kontor och chefsbostad. I Portikhuset låg personalmatsal och inpasseringskontroll.
Husen byggdes om 1983, brann ned strax innan det var färdigt och byggdes därefter upp efter gamla ritningar.
Föreningen består av tre hus:

* Reimersholmsgatan 3, även kallat Portikhuset. (Valvet kan även ses på etiketten till Reimersholmes Akvavit). Här finns tre lägenheter. Andra delen av huset ägs av Bränneriet AB. Där ligger Hotell Reimersholme.
* Reimersholmsgatan 11. Utformningen av huset på Reimersholmsgatan 11, med invändiga loftgångar mot ljusgården, skapar en gemenskap och grannsämja utöver det vanliga. Detta vårt största hus rymmer 42 lägenheter och en tandläkarlokal (Reimersholmsgatan 13).
* Reimersholmsgatan 17 inrymmer två lägenheter, ett litet träannex.

Terrassen
På plan 2 finns vår fina terrass med grillar, matplats och odlingslotter. Din odlingslott är numrerad med ditt lägenhetsnummer. Om du byter lägenhet så byter du även odlingslott.
Vissa lägenhetsinnehavare upplåter sina odlingslotter till föreningen. Vår trädgårdsgrupp sköter dessa och odlar bland annat kryddor och blommor som alla är välkomna att plocka av.

På terrassen finns också två sittgrupper med 2 grillar.

Terrassen är till för alla och bokas normalt inte. Vid större fester kan man anteckna sig på anslagstavlan bredvid tvättstugan för att undvika krockar.

Gräsmattan med uteplats
Bredvid vår gemensamma gräsmatta finns också en uteplats med möbler och grill.

Träfflokalen/Gästrummet/Bastu
På entréplanet finns vår träfflokal/gästrum. Lokalen kan du boka för möten, fester eller för gäster som ligger över. Om du bokar lokalen dag eller kvällstid är kostnaden 100: – per tillfälle, bokar du över natten kostar det 200: -/natt. Du bokar på vår bokningstavla, som sitter på väggen utanför tvättstugan. Nycklarna till lokalen hämtas/lämnas hos Kerstin Rickenberg, lgh 44/1305, eller hos Riitta Kuusisto Gomes lgh 21/1103.

Tider och övrig information sitter bredvid själva almanackan där du bokar.

I träfflokalen finns två hopfällbara sängar och en bäddsoffa med plats för två. Där finns också ett litet kök. Linne får du själv hålla dina gäster med men det finns två täcken och två kuddar som tvättas vid varje vår och höststädning. Alldeles utanför finns toalett och dusch, du håller med toapapper till dina gäster. I ett förråd intill finns bord och stolar för större fester. Naturligtvis städar du lokalen, toaletten och duschen efter dig då du använd den.

Bredvid lokalen finns bastu, och det är där man hittar duscharna (det finns två stycken). Bastun bokas också på bokningstavlan, och städas självklart om man använt den.

Tvättstugan
Intill träfflokalen ligger också tvättstugan med fyra tvättmaskiner, två torktumlare, två torkskåp och lite annan utrustning. Föreskrifter om bokning och städning samt tidsbokning för tvättstugan finns utanför tvättstugedörren. Eventuella fel i tvättstugan anmäler du till styrelsen.

Tvättstugan får endast användas mellan kl 07.00 och 22.00. Detsamma gäller för tvätt- och diskmaskiner i lägenheterna.

Barnvagnsrum
Till vänster innanför huvudingången finns plats för barnvagnar.
(De får enligt brandmyndigheten inte stå i trapphusen.)

Grovsoprum/pappersinsamling
Vi har en sopsug på Reimersholme. Till den är alla Reimersholmes fem bostadsrättsföreningar och Micasas äldreboende anslutna.
Vi delar grovsoprum med ett par grannföreningar. Det ligger med ingång från garageplan, nära den runda ”flask-containern”. Nyckel till grovsoprummet hämtar du på vår granne ”Brf Bränneriets maskinistexpedition, Reimersholmsgatan 37, 1 tr (bredvid Coop Nära). Den expeditionen är öppen klockan 07.00 – 08.00 alla vardagar.
För papper/tidningar finns en grön behållare vid entrén i muren.
En återvinningsstation för glas, metall etc. finns lite högre upp på Reimersholmsgatan.
El och elektronik (brödrostar, klockor, videoapparater etc.) får enligt lag inte lämnas bland grovsoporna, utan ska transporteras till en mottagningsstation. Dessa finns i Östberga, Bromma, Högdalen och Lövsta.

Motionslokal/allrum/lekrum
I källarplanet (-1 tr) finns ett stort utrymme som bl.a. barnen leker i, men som också kan användas för t.ex. bordtennis eller annat. Föreningen har ett bordtennisbord, bandymål mm.

Det finns en del annat material i rummet som en del medlemmar ställt ner. Gör man det så får man räkna med att det används av alla, vuxna som barn. Föreningen ansvarar inte för dessa.

Vi vill dock att om du tänker ställa ner något träningsredskap kollar med någon i styrelsen att det är ok. Det får inte bli en förvaringsplats.

Cykelrum
I källarplanet (-2 tr) finns ett låst cykelrum. På samma plan, i utrymmena utanför ”snickarverkstaden” finns ytterligare ett antal cykelställ.

Det är trångt i vårt cykelrum och det är viktigt att endast cyklar står där. Tacksamt är också om man inte tänker cykla mer men vill spara cykeln, ställer den i sitt källarförråd.

”Snickarverkstaden”
Snickarverkstaden ligger på -2 tr bakom det inre cykelförrådet. I snickarverkstaden finns bl.a. en hyvelbänk och lite verktyg.

Extra källarförråd
Utöver de källarförråd som tillhör varje lägenhet, finns ett antal mindre att hyra. Kostnaden för dessa är f.n. 300-500:-/mån. Om du är intresserad, kontakta ordföranden, som sätter upp dig på väntelistan.

Våra växter
Våra fantastiska inomhusväxter är en gemensam glädje för oss alla. Det är också ett gemensamt ansvar. Växterna sköts av ett företag, som också ersätter dem när de blivit dåliga.
Var aktsam om dem!

Vi kan inte ha andra växter ute på loftgångarna än de som sköts av företaget vi anlitar, dels för risken med ohyra samt att vi betalar för ett visst antal krukor, företaget måste veta vilka dom skall sköta och vilka som dom lämnar garanti för.

Kabel-tv/ bredband och fiber
Stockholm stadsnät är vår fiberleverantör och Allente som via fiber levererar tv-kanalerna.
Om ni har problem med TV-tjänsten: kontakta Allentes kundtjänst för gruppabonnemang på 08-52508106 och nämn att ni är kund genom Brf Musteriet
Ni har ett abonnemang som kundtjänst kan hitta via ert box- eller kortnummer (OBS: ej personnummer, vilket är fallet vid privatabonnemang). Föreningen har ett erbjudande om Large-kanalpaket för 170 kr/mån vid 24 månaders bindningstid, vilket är 299 kr billigare än som privatperson.

Både boxen från Stockholms stadsnät och boxen från Allente tillhör föreningen och skall lämnas kvar vid eventuell flytt.

På vår hemsida www.musteriet.se finns alltid aktuell information och trevliga bilder runt omkring vårt boende. Kontakta ordföranden om du har något du vill dela med dig på hemsidan.

ÖVRIG FÖRENINGSINFORMATION

Varje år på våren hålls föreningsstämma (som regel i träfflokalen). Stämman väljer styrelse och tar ställning till förvaltning och bokslut samt beslutar bland annat om ansvarsfrihet för styrelsen. På stämman tas också upp motioner från medlemmarna. På stämman har varje lägenhet en röst.
För den löpande verksamheten inom föreningen finns en styrelse med en ordförande, vice ordförande, sekreterare samt ytterligare två ordinarie ledamöter. Namn och lägenhetsnummer på styrelsens ledamöter finns anslaget på anslagstavlan i huvudentrén, där också protokollen från senaste föreningsstämma finns tillgängligt.

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av HSB Stockholm. Har du frågor till HSB vänder du dig till deras ServiceCenter tel. 010-442 11 00. Där tar man hand om alla ärenden och slussar dem vidare i organisationen om det behövs.
HSB har en hemsida – www.hsb.se. Där finns bra och aktuell information för oss som bor i en bostadsrättsförening.
En viktig tilldragelse i föreningens skötsel är vårens och höstens städdagar, då föreningens medlemmar går man ur huse för att under några timmar gemensamt städa våra lokaler och ansa vår trädgård. Det hela brukar avslutas med något att stoppa i magen och trevlig gemenskap.

Övriga gemensamma regler
* Det är endast tillåtet att grilla på balkongerna som är högst upp.
* Ur brandsynpunkt är det inte tillåtet att ha skor, mattor, leksaker, barnvagnar eller annat brandfarligt utanför sin dörr eller levande ljus i motions/allrum/lekrummet.
* Lägenhetsinnehavaren är skyldig att vara tillgänglig vid kontroller, tex vid OVK besiktningar så att kontroller kan utföras, se § 39 Tillträde till lägenhet i Musteriets stadgar. Ansvar för att återställa lägenheten vid åläggande samt att visa upp detta för styrelse/anlitad fackman så att styrelsen kan följa upp att lägenheten är återställd. Eventuella extrakostnader som drabbar föreningen påförs lägenhetsinnehavaren som inte uppfyllt åläggande, se § 31 Bostadsrättshavarens ansvar i Musteriets stadgar.
* Utföra högljudda arbeten, som till exempel borrning och bilning, bara under följande tider:

VARDAGAR 8.00 – 19.00
LÖRDAG, SÖNDAG 10.00 -17.00.

Många av våra medlemmar är hemma på dagarna. Informera om du misstänker att du kommer att störa!
I övrig hänvisar vi till våra stadgar som tar upp rättigheter och skyldigheter samt vad som gäller inne och utanför lägenheterna, renoveringar och ansvarsfördelningen.

NÅGRA TIPS OM VÅR NÄRMASTE OMGIVNING

Vad har vår ö att erbjuda utöver sitt fina läge, badet och grönskan?
Under vår grannfastighet finns ett stort garage, som ägs och förvaltas av brf Bränneriet. Om du är intresserad av garageplats ska du kontakta maskinistexpeditionen i Bränneriet, som kan ge dig upplysning om kostnader, eventuell väntetid m.m. Se under Grovsoprum om exp.tider.

Om ni är en barnfamilj så finns på Reimersholme både kommunala förskola och ett föräldrakooperativ – Karusellen.

HPR Pensionärsförening Reimersholme heter den aktiva pensionärsföreningen på Reimersholme som Din Bostadsrättsförening är med och bidrar till. Detta innebär att HPR kan ordna aktiviteter för sina dryga 200 medlemmar här på ön. KULAN, HPR:s lokal ligger bredvid Coop, där händer det massa saker nästan varje dag dagtid. På deras hemsida, hprreimersholme.se kan du läsa om aktiviteterna och hur du kan bli medlem om du önskar det.

RKK står för Reimersholme Kulturkommitte. Din Brf-förening är med och bidrar där också till kulturella aktiviteter för alla boende här ön, oftast i Åttingen på kvällstid. Men även utställningar. Dom annonserar i portar och på FB-sidan och aktiviteten sker på kvällstid eller helger.

I lokaler under vår terrass bedriver anrika Örnsbergs Kanotklubb sin verksamhet. Under sommarhalvåret har föreningen ”provapå-erbjudanden” för den som vill börja paddla.
(Se vidare under rubriken ”Länkar”)