BRF Musteriet

Bostadsrättsföreningen Musteriet ligger på Reimerholme i Stockholm och bildades den 19 december 1978 och registrerades hos länsstyrelsen den 2 april 1979. Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Bränneriet 4 och 7 i Högalids församling med adress Reimersholmsgatan 3, 11, 13 och 17. Av föreningens 47 lägenheter upplåts samtliga med bostadsrätt. Ytan på lägenheterna är 3.493 kvm. Därutöver finns 2 bostadsrättslokaler på tillsammans 95 kvm, en tandläkarlokal på 121 kvm samt extra förråd på tillsammans 117 kvm.

Husen

Föreningen har 3 byggnader

Reimerholmsgatan 3 med 3 lägenheter, huset till vänster efter bron över till Reimersholme.

8a15bbb987777ec30fcf80ee9fdf53c260c64d19_278x174_Q60

Det stora huset är Reimersholmsgatan 11 med 42 lägenheter och det lilla huset till vänster Reimersholmsgatan 17 med två lägenheter.

Reimersholmsgatan 13 ligger på bilden bakom nr 17 och innehåller en tandläkarlokal.