Medlemsinformation 5 – 2022

PARKERING PÅ GÅRDEN
Styrelsen konstaterade på vårt möte i augusti att det varit en lugn sommar i vår förening. Den utmaning vi haft har varit parkering på gården. Därför vill vi tydliggöra att det är parkeringsförbud på vår gård. I och urlastning är tillåten men inte parkering. Som ni säkert sett har vi två nya skyltar som säger just det. Vi hoppas och tror att vi ska få detta att fungera om vi hjälps åt.

FÖRLÄNGT BEDBANDSAVTAL
Vi har förlängt bredbandsavtalet med ytterligare fem år. Samma leverantör, Stockholms stadsnät men till lägre pris. Så ingen ny utrustning behövs. Under hösten kommer vi att förhandla nytt femårigt TV avtal. Där kan det bli en ny leverantör och ny utrustning.

STÄDDAG SÖNDAG 16 OKTOBER
Höstens dag för gemensam omvårdnad om vår egendom är den 16 oktober. Vi samlas klockan 10 och avslutar med gemensam lätt lunch. Förutom själva arbetet brukar vi ha trevligt och umgås. Hoppas många kan komma! 

Detaljer kommer när det närmar sig.

BYTE VENTILATIONSSYSTEM OCH OVK
I höst ska vi byta ut vårt ventilationssystem. Det är dags för det enligt underhållsplanen och vi hoppas det kommer att ge effekt. I samband med det kommer vi att behöva flytta på cyklar i alla fall tillfälligt, för att hantverkarna ska komma fram helt enkelt. 

Vi kommer också att göra en OVK, obligatorisk ventilationskontroll,  i samband med bytet av system. Mer information om det praktiska kring den kommer.

TACK ERIK, VÄLKOMMEN ULRIKA
Erik Lundqvist lämnar styrelsen i samband med att han lämnar föreningen under en period. Vi tackar Erik och välkomnar samtidigt Ulrika Fält som är vår nya representant utsedd av HSB. 

TVÄTTSTUGA OCH LÄGENHET
På förekommen anledning behöver vi påminna om att utrustningen i träfflokalen hör just dit och att städningen av tvättstugan behövs för att utrustningen ska fungera. Hjälps vi bara åt blir det säkert inget problem i framtiden.


Styrelsen/ Ann-Katrin