Medlemsinformation 1 – 2024

Våren inom synhåll
Styrelsen har haft sitt första möte 2024. Redan nu är arbetet igång med att få allt klart inför stämman 20 maj. Boka in gärna in datumet i din kalender. Som vanligt har vi lite samvaro efteråt där vi får tid att umgås lite med lättare förtäring/snacks och dryck.

Motioner till stämman
28 februari 2024 är sista motionsdagen. Lägg din motion i Ann-Katrins brevlåda plan E lgh 7. Stämman kommer att hållas i Ljusgården. Kallelse och handlingar kommer senast den 6 maj.

Eldning i kaminer
Trots att en eldningsutrustning uppfyller de krav som gällde när den installerades, så kan ålder, eldningsteknik eller bränsle innebära att det bildas störande rök. Det är den som eldar som är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Elda endast ved som är lagom torr då småskalig vedeldning faktiskt bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för både människors hälsa och för miljön. *Källa Naturvårdsverket

Brandvarnare
Vi påminner igen om att se över era brandvarnare. Testa batteriet så att det är ok, bör kollas en gång i kvartalet samt att varnaren bör rengöras (dammsugas) 1 gång/år enligt Brandförsvaret. Om den är över 10 år gammal så rekommenderas det att man köper en ny.

Tillsyn av radiatorer
Inom några veckor kommer det att ske en tillsyn av radiatorerna. Termostaterna till radiatorerna skall ses över samt en kontroll av handdukstorkar i badrum. Detta för säkerställa full funktion samt att föreningen har en skyldighet att hålla översyn och se till att legionellabrickor monteras på alla gamla handdukstorkar. Mer information om hur tillsyn kommer att ske delas ut separat.

Barnvagnsförrådet
Barnvagnsförrådet behöver rensas ytterligare. Kälkar och pulkor kan du ställa i gången ut mot terrassen på plan 1. Ta ner bilstolar till ditt källarförråd eller någon annanstans och cyklar till cykelförrådet. Det är för vår gemensamma säkerhet det här behöver göras. Styrelsen arbetar fortsatt emed brandskyddet och kommer att följa upp barnvagnsförrådet, också för att ni som har barnvagnar ska få bättre plats och enklare att ta in och ut barnvagnar.

Hälsar Styrelsen gnm
Ann-Katrin och Cecilia

Medlemsinformation 8 – 2023

Fest och städdag
Ett stort tack till alla som kom på 40- årsfirandet och inte minst till festkommittén. Det var en trevlig kväll med aktiviteter, god mat och goda samtal. Styrelsen konstaterade att det är bra för vår sammanhållning och gemensamma förvaltning att vi ses och har trevligt tillsammans. Ett stort tack också till alla som kom och gjorde fint runt och i vårt hus på städdagen

Kontaktuppgifter
Vi vill påminna om att lämna in blankett med kontaktuppgifter för medlemsregister och mejlinglista till medlemsinfo. Blanketten kom i brevlådan för ett tag sen och ska lämnas till Högkvist 3 trappor i 11:an. Har du inte kvar blanketten kan du göra en egen med mejl, telefonnummer och namn på de som äger lägenheten samt ange om du vill ha medlemsinfo per mejl.

Brandvarnare
Vi vill påminna alla om att se över sina brandvarnare. Testa batteriet så att det är ok, bör kollas en gång i kvartalet samt att varnaren bör rengöras (dammsugas) 1 gång/år enligt Brandförsvaret. Om den är över 10 år gammal så rekommenderas det att man köper en ny.

Ekonomi
Styrelsen är mitt i budgetprocessen och inväntar förslag från HSB. Vi precis som andra bostadsrättsföreningar har utmaningar i att få pengarna att räcka till planerat underhåll i tider med inflation och reala kostnadsökningar för exempelvis värme. Som vi berättade på årsmötet är vi på väg in i en annan redovisningsmodell än den vi haft och det kommer att hjälpa oss att bedöma ekonomin på lång sikt.

Sophantering
Nu är våra kärl för trädgårdsavfall undanställda för vintern och kommer åter på plats i vår. Vi återkommer om övrig grovsopshantering som till exempel att hålla någon typ av container för grovsopor vid städdagarna. Det kommer att hända mycket inom sophantering de närmaste åren.

Terrassen
Arbetet med att renovera odlingslotterna på terrassen kommer att påbörjas i vår för att bättre följa odlingssäsongen.

En fin höst önskar
Styrelsen gnm Ann-Katrin och Cecilia

Medlemsinformation 7 – 2023

Containern i Bränneriet
Nu är containern i Bränneriet borttagen så det finns inte längre möjlighet att slänga grovsopor där. På stockholmvattenochavfall.se hittar du information om din närmaste återvinningscentral.

Kärl till trädgårdsavfall
Tömning av kärlen kommer att ske varannan vecka från april till oktober. Därefter tas kärlen bort så har du trädgårdsavfall att slänga, gör det snarast.

Cykelrensning
Vi behöver se över vilka cyklar som är. bruk för att optimera utrymmet i cykelrummet. Översynen börjar i samband med städdagen då lappar för uppmärkning delas ut.

Torkskåpen
Som ni kanske märkt är ett torkskåp trasigt. Torkskåpen är extra känsliga nu pga en ventilationsproblematik. Fyll dem helst inte så mycket. Ett fläktaggregat ska åtgärdas så ska de snart fungera som vanligt igen.

Städdag 21 oktober
Glöm inte berätta hur många som kommer. Senast 15 oktober behöver vi ha din anmälan (delades ut separat). Fyll gärna i lägenhetsnummer på din anmälan.

Ekonomi
Just nu arbetar styrelsen med att planera ekonomin och budgetprocessen är påbörjad. Vi precis som andra bostadsrättsföreningar har utmaningar i att få pengarna att räcka till planerat underhåll i tider med inflation och reala kostnadsökningar för exempelvis värme.

Cykelstölder
Det är några som blivit av med sina cyklar på innergården och en husse i huset tog en nattpromenad häromveckan och skrämde bort en cykeltjuv i farten förra veckan. Bra att veta om du har en cykel du är extra rädd om.

Terrassen
Renovering av terrassen är framflyttad till våren pga kommande väderlek och till våren för att bättre följa odlingssäsongen.

40-årsfirandet
Vi ses på 40-årsfesten den 14 oktober!

En fin höst
önskar Styrelsen gnm Ann-Katrin och Cecilia

Medlemsinformation 5 – 2023

Arbete på innergården
Det kommer att ske grävarbeten med schaktning på innergården vid trappan ner mot hotellet. Uppstart för projektet är den 6 september och arbetet kommer att pågå i två veckor.

Kärl till trädgårdsavfall
Då vi inte längre kan slänga grovsopor i Bränneriets soprum finns nu avfallskärl för trädgårdsavfall. Det som får slängas här är endast: blommor, gräsklipp, ogräs, löv, små kvistar och ris. Tömning av kärlen kommer att ske varannan vecka från april till oktober.

Brandskyddsbesiktning
Den 21 september är det brandskyddsbesiktning. Så tänk på att hålla ytor utanför lägenhetsdörrar och källargångar fria från föremål.

Arbete på terrassen
En renovering av odlingslotterna kommer att ske under hösten med uppstart i månadsskiftet september/oktober.

Stora soptunnan i tvättstugan
Inom den närmsta tiden kommer den stora soptunnan att försvinna och ersättas med en liten soptunna endast avsedd för damm och ludd. Detta då vi inte längre kan slänga grovsopor hos Bränneriet.

Dags för städdag!
Höstens städdag blir den 21 oktober klockan 10-12. Sedan ses vi för samvaro med något att äta.

40-årsfirandet
Snart är det dags för 40-årsfirandet. Skriv upp den 14 oktober i almanackan. Inbjudan kommer inom kort från festkommittén.

En fin höst önskar
Styrelsen

Medlemsinformation 4 – 2023

Föreningsstämma
”Årets viktigaste möte”, föreningsstämman, ägde rum onsdag den 24 maj. Ni kan gärna läsa protokoll som finns på anslagstavlan på Reimersholmsgatan 11. Vi gick igenom 2022, tog ett första beslut om nya stadgar och valde ny styrelse. Nya i styrelsen är Marie Anderstedt och Cecilia Högkvist. Avtackades gjorde Fredric Andersson och Kerstin Axelsson. Lista med nya styrelsen sitter på anslagstavlan. Styrelsen informerade om att vi bedömt att det inte är aktuellt med friköp av tomt under nuvarande förutsättningar. En fråga kom om beräkningar som beskrivs kort nedan. Efter att stämman avslutades minglade vi och informerade om aktuella frågor. I stora drag det som följer nedan.

Nej till utköp av tomträtt
Skälet till att styrelsen behandlade frågan var att vi fick ett brev från HSB Stockholm. I brevet står att man från HSBs sida tycker att prisnivån är för hög och att man har klargjort det på olika sätt. Styrelsens kalkyl visade att vid en ränta på 1,2% skulle kostnaden vara lika som nu. Vid en ränta på 5%, vilket inte är långt ifrån där vi är nu, skulle kostnaden öka med 2,5 miljoner vilket skulle innebära ungefär en dubblering av våra avgifter.

Cyklar
En cykelrensning kommer att ske under hösten. Detaljerad info om tillvägagångssätt kommer i separat infoblad.

Sopor
Styrelsen påminner om vikten att inte: fylla soppåsar för mycket, slänga för blöta påsar, bryta sushipinnar och liknande.
Stopp och brott i sopsugen kostar så viktigt att vi är aktsamma. Kärl för trädgårdsavfall på innergården kommer i juli då grovsoprummet i Bränneriet stängs.

40-årsfirande
Den 14 oktober firar vi att det är 40 år sedan de första flyttade in i huset. Några bor fortfarande kvar! Det bjuds till fest med både mat och nostalgi och vi hoppas alla i våra tre hus vill komma. Anteckna datumet i almanackan redan nu. Vi återkommer med inbjudan efter sommaren.

Tillgång till lägenheter
Föreningen är skyldig enligt lag att få OVK (obligatorisk ventilationskontroll) godkänd och kan annars drabbas av vite. Styrelsen kommer kontakta berörda lägenheter inför det sista undersökningstillfället efter vilket alla lägenheter måste blivit kontrollerade.

Andrahandsuthyrning
Vi välkomnar andrahandshyresgäster i lägenhet lägenhet 1204 och 1208. Känn er välkomna att delta i aktiviteter som städdagar och i höst 40-årsfest!

Jourlista
Som brukligt sätter vi upp en jourlista för sommaren på anslagstavlan.

Glad sommar önskar
styrelsen gm Ann-Katrin