Medlemsinformation 7 – 2023

Containern i Bränneriet
Nu är containern i Bränneriet borttagen så det finns inte längre möjlighet att slänga grovsopor där. På stockholmvattenochavfall.se hittar du information om din närmaste återvinningscentral.

Kärl till trädgårdsavfall
Tömning av kärlen kommer att ske varannan vecka från april till oktober. Därefter tas kärlen bort så har du trädgårdsavfall att slänga, gör det snarast.

Cykelrensning
Vi behöver se över vilka cyklar som är. bruk för att optimera utrymmet i cykelrummet. Översynen börjar i samband med städdagen då lappar för uppmärkning delas ut.

Torkskåpen
Som ni kanske märkt är ett torkskåp trasigt. Torkskåpen är extra känsliga nu pga en ventilationsproblematik. Fyll dem helst inte så mycket. Ett fläktaggregat ska åtgärdas så ska de snart fungera som vanligt igen.

Städdag 21 oktober
Glöm inte berätta hur många som kommer. Senast 15 oktober behöver vi ha din anmälan (delades ut separat). Fyll gärna i lägenhetsnummer på din anmälan.

Ekonomi
Just nu arbetar styrelsen med att planera ekonomin och budgetprocessen är påbörjad. Vi precis som andra bostadsrättsföreningar har utmaningar i att få pengarna att räcka till planerat underhåll i tider med inflation och reala kostnadsökningar för exempelvis värme.

Cykelstölder
Det är några som blivit av med sina cyklar på innergården och en husse i huset tog en nattpromenad häromveckan och skrämde bort en cykeltjuv i farten förra veckan. Bra att veta om du har en cykel du är extra rädd om.

Terrassen
Renovering av terrassen är framflyttad till våren pga kommande väderlek och till våren för att bättre följa odlingssäsongen.

40-årsfirandet
Vi ses på 40-årsfesten den 14 oktober!

En fin höst
önskar Styrelsen gnm Ann-Katrin och Cecilia