Medlemsinformation 4 – 2022

FÖRENINGSSTÄMMAN
Den 19 maj genomfördes årets stämma. Protokollet sitter på anslagstavlorna så att alla kan läsa. Två motioner, en om hjärtstartare och en om skyltning till Reimersholmsgatan 13 och 17, beviljades. Styrelsens årsredovisning godkändes och ny styrelse valdes. Vi är två nya i styrelsen Kerstin Axelsson och undertecknad. Kerstin Rickenberg avtackades efter några år som ordförande och får ett tack även här. Kerstin du har varit en ordförande med stort engagemang och driv och har gjort mycket bra för vårt hus och vår förening! Varmt tack!
Jag vill också som nyvald ordförande tacka för förtroendet och jag ska försöka förvalta det väl.

OM NÅGOT HÄNDER I SOMMAR
Under sommaren är många bortresta och det är extra viktigt att vi hjälps åt att ta hand om huset om något händer som behöver årgärdas. Styrelsen har en jourlista som finns uppsatt på anslagstavlorna. Om något händer så ring den av oss som har jour. Jouren innebär att vi finns tillgängliga på telefon, inte att vi är på plats.

FÖRSVUNNEN HYLLA
I förra Medlemsinfo skrev Kerstin:
”Nu har vi fått en fin hylla av en familj i huset att ställa saker på som går att återanvända.
I basturummet står den och där man ställa/lägga saker/kläder i några dagar. Du ansvarar för att dina saker försvinner om ingen vill ha.
Roligt om vi kan få detta att fungera!”
Nu har själva hyllan försvunnit och om någon har någon idé om vad som hänt får ni gärna berätta.

HA EN FIN SOMMAR!
Styrelsen önskar alla en sommar som man vill ha den. I höst återkommer vi angående hjärtstartare och skyltning bland annat.

Styrelsen / Ann-Katrin