Medlemsinformation 3 – 2023

VENTILATION OCH OVK
Vi tar steg framåt avseende ventilation och den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) men fortfarande saknas ett par lägenheter som Aircano inte fått tillträde till. Som vi skrivit tidigare är föreningen skyldig enligt lag att få OVK godkänd och kan annars drabbas av vite. Styrelsen kommer kontakta berörda lägenheter inför det sista undersökningstillfället efter vilket alla lägenheter måste blivit kontrollerade.
Vi repeterar också att de lägenheter som har en allvarlig anmärkning, t.ex. en fläkt kopplad direkt till ventilationssystemet, behöver åtgärda det. Berörda lägenheter kommer få möjlighet att välja att åtgärda det själva innan ett givet datum eller låta föreningens upphandlade ventilationsfirma utföra arbetet till offererat pris.

BASTU
Bastun i Reimersholmsgatan 11 öppnas igen efter att flera medlemmar önskat det. Det gäller att vi när vi njuter av en bastu tänker på att inte ha den på för länge vare sig innan eller efter själva bastandet.

ÅRSSTÄMMAN 24 MAJ 19-21
Årsstämman är satt till den 24 maj. Kallelse med dagordning och handlingar kommer senast två veckor innan. Vi kommer följa traditionen att ha en stund för samtal, information och mingel efter själva mötets avslutande.

STÄDDAG SÖNDAG 23 APRIL
Vårens städdag är bokad till söndag den 23 april 10 till 12 med efterföljande lunch. Vi samlas i träfflokalen och fördelar uppgifter vid 10 och de som vill stannar och äter. Det kommer en inbjudan med uppgifter om anmälan till lunch ett tag innan men boka datumet nu!

SOPRUMMET STÄNGER 1 JULI
Brf Bränneriet har sagt upp avtalet med oss i Musteriet avseende grovsoprummet. Bränneriet har tagit beslutet utifrån fler aspekter och det är bara för oss att respektera. Det har varit väldigt bekvämt och bra och vi i styrelsen har svårt att se att vi kan hitta något lika smidigt. Vi funderar och diskuterar vad vi eventuellt kan göra men har inget att berätta i dagsläget.

HJÄRTSTARTAREN
Hjärtstartaren sägs vara självinstruerande men vi tror det kan vara klokt att sätta sig in i hur den fungerar om den skulle behöva användas. Ett sätt är att titta på denna film på YouTube https://youtu.be/oc_KivEPnQY
Vi kommer att visa den på städdagen i träfflokalen också.

Med önskan om en Glad påsk hälsar
Styrelsen/ gm Ann-Katrin