Medlemsinformation 1 – 2024

Våren inom synhåll
Styrelsen har haft sitt första möte 2024. Redan nu är arbetet igång med att få allt klart inför stämman 20 maj. Boka in gärna in datumet i din kalender. Som vanligt har vi lite samvaro efteråt där vi får tid att umgås lite med lättare förtäring/snacks och dryck.

Motioner till stämman
28 februari 2024 är sista motionsdagen. Lägg din motion i Ann-Katrins brevlåda plan E lgh 7. Stämman kommer att hållas i Ljusgården. Kallelse och handlingar kommer senast den 6 maj.

Eldning i kaminer
Trots att en eldningsutrustning uppfyller de krav som gällde när den installerades, så kan ålder, eldningsteknik eller bränsle innebära att det bildas störande rök. Det är den som eldar som är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Elda endast ved som är lagom torr då småskalig vedeldning faktiskt bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för både människors hälsa och för miljön. *Källa Naturvårdsverket

Brandvarnare
Vi påminner igen om att se över era brandvarnare. Testa batteriet så att det är ok, bör kollas en gång i kvartalet samt att varnaren bör rengöras (dammsugas) 1 gång/år enligt Brandförsvaret. Om den är över 10 år gammal så rekommenderas det att man köper en ny.

Tillsyn av radiatorer
Inom några veckor kommer det att ske en tillsyn av radiatorerna. Termostaterna till radiatorerna skall ses över samt en kontroll av handdukstorkar i badrum. Detta för säkerställa full funktion samt att föreningen har en skyldighet att hålla översyn och se till att legionellabrickor monteras på alla gamla handdukstorkar. Mer information om hur tillsyn kommer att ske delas ut separat.

Barnvagnsförrådet
Barnvagnsförrådet behöver rensas ytterligare. Kälkar och pulkor kan du ställa i gången ut mot terrassen på plan 1. Ta ner bilstolar till ditt källarförråd eller någon annanstans och cyklar till cykelförrådet. Det är för vår gemensamma säkerhet det här behöver göras. Styrelsen arbetar fortsatt emed brandskyddet och kommer att följa upp barnvagnsförrådet, också för att ni som har barnvagnar ska få bättre plats och enklare att ta in och ut barnvagnar.

Hälsar Styrelsen gnm
Ann-Katrin och Cecilia