Medlemsinformation 1 – 2020

God fortsättning på det nya året. På årets första styrelsemöte tittade vi på vår underhållsplan och vår ekonomi. Vi planerade också för kommande aktiviteter fram till stämman i maj.

29 februari Sista dagen för inlämnande av motioner till stämman
26 april Vårstädning
13 maj Stämma

HJÄRTSTARTARE
För allas information så finns hjärtstartare på Coop och i Bränneriets portar på vänster sida, från oss sett.

LOPPIS PÅ GÅRDEN
Finns det intresse i huset att ha en loppis på vår gård på t ex den 10 maj? Vi har haft det tidigare när vi bara sålde cyklar, och det gick ju bra. Vi har ju många bord vi kan ställa ut och var och en kan sälja leksaker, kläder, cyklar, saker och ting. Vi annonserar på FB i Reimersgruppen och på lappar här och där.

TORKSSKÅPEN
Anledningen till att torkskåpen ibland stannar är för vi hänger för mycket eller för tätt, blir det inte cirkulation i skåpet samt att om man hänger små saker upptill så blåser de upp och täpper till luftfiltret.
Läs företagets handskrivna lapp på torkskåpet och planera när du hänger upp din tvätt.

MOTIONS/LEKRUMMET
Styrelsen har uppmärksammat att taket i rummet blivit ytterligare förstört på senare tid, även lampornas kåpor är nu trasiga. Vi är oroliga över förstörelsen och om det finns risk att delar ramlar ner. Vi tror det är bandyklubbor och bollar som orsakat det men vet inte säkert.
Nu vädjar vi till alla föräldrar att ha ett samtal med barnen om vikten av att vara rädd om rummet och vikten av att städa när man lämnar det.

Styrelsen /Kerstin