Medlemsinformation 5 – 2023

Arbete på innergården
Det kommer att ske grävarbeten med schaktning på innergården vid trappan ner mot hotellet. Uppstart för projektet är den 6 september och arbetet kommer att pågå i två veckor.

Kärl till trädgårdsavfall
Då vi inte längre kan slänga grovsopor i Bränneriets soprum finns nu avfallskärl för trädgårdsavfall. Det som får slängas här är endast: blommor, gräsklipp, ogräs, löv, små kvistar och ris. Tömning av kärlen kommer att ske varannan vecka från april till oktober.

Brandskyddsbesiktning
Den 21 september är det brandskyddsbesiktning. Så tänk på att hålla ytor utanför lägenhetsdörrar och källargångar fria från föremål.

Arbete på terrassen
En renovering av odlingslotterna kommer att ske under hösten med uppstart i månadsskiftet september/oktober.

Stora soptunnan i tvättstugan
Inom den närmsta tiden kommer den stora soptunnan att försvinna och ersättas med en liten soptunna endast avsedd för damm och ludd. Detta då vi inte längre kan slänga grovsopor hos Bränneriet.

Dags för städdag!
Höstens städdag blir den 21 oktober klockan 10-12. Sedan ses vi för samvaro med något att äta.

40-årsfirandet
Snart är det dags för 40-årsfirandet. Skriv upp den 14 oktober i almanackan. Inbjudan kommer inom kort från festkommittén.

En fin höst önskar
Styrelsen