Medlemsinformation 4 – 2023

Föreningsstämma
”Årets viktigaste möte”, föreningsstämman, ägde rum onsdag den 24 maj. Ni kan gärna läsa protokoll som finns på anslagstavlan på Reimersholmsgatan 11. Vi gick igenom 2022, tog ett första beslut om nya stadgar och valde ny styrelse. Nya i styrelsen är Marie Anderstedt och Cecilia Högkvist. Avtackades gjorde Fredric Andersson och Kerstin Axelsson. Lista med nya styrelsen sitter på anslagstavlan. Styrelsen informerade om att vi bedömt att det inte är aktuellt med friköp av tomt under nuvarande förutsättningar. En fråga kom om beräkningar som beskrivs kort nedan. Efter att stämman avslutades minglade vi och informerade om aktuella frågor. I stora drag det som följer nedan.

Nej till utköp av tomträtt
Skälet till att styrelsen behandlade frågan var att vi fick ett brev från HSB Stockholm. I brevet står att man från HSBs sida tycker att prisnivån är för hög och att man har klargjort det på olika sätt. Styrelsens kalkyl visade att vid en ränta på 1,2% skulle kostnaden vara lika som nu. Vid en ränta på 5%, vilket inte är långt ifrån där vi är nu, skulle kostnaden öka med 2,5 miljoner vilket skulle innebära ungefär en dubblering av våra avgifter.

Cyklar
En cykelrensning kommer att ske under hösten. Detaljerad info om tillvägagångssätt kommer i separat infoblad.

Sopor
Styrelsen påminner om vikten att inte: fylla soppåsar för mycket, slänga för blöta påsar, bryta sushipinnar och liknande.
Stopp och brott i sopsugen kostar så viktigt att vi är aktsamma. Kärl för trädgårdsavfall på innergården kommer i juli då grovsoprummet i Bränneriet stängs.

40-årsfirande
Den 14 oktober firar vi att det är 40 år sedan de första flyttade in i huset. Några bor fortfarande kvar! Det bjuds till fest med både mat och nostalgi och vi hoppas alla i våra tre hus vill komma. Anteckna datumet i almanackan redan nu. Vi återkommer med inbjudan efter sommaren.

Tillgång till lägenheter
Föreningen är skyldig enligt lag att få OVK (obligatorisk ventilationskontroll) godkänd och kan annars drabbas av vite. Styrelsen kommer kontakta berörda lägenheter inför det sista undersökningstillfället efter vilket alla lägenheter måste blivit kontrollerade.

Andrahandsuthyrning
Vi välkomnar andrahandshyresgäster i lägenhet lägenhet 1204 och 1208. Känn er välkomna att delta i aktiviteter som städdagar och i höst 40-årsfest!

Jourlista
Som brukligt sätter vi upp en jourlista för sommaren på anslagstavlan.

Glad sommar önskar
styrelsen gm Ann-Katrin