Medlemsinformation 2 – 2023

VENTILATION OCH OVK
Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) har inte avslutats ännu eftersom Aircano inte fått tillträde till samtliga lägenheter. Föreningen är skyldiga enligt lag att få OVK godkänd och kan annars drabbas av vite. Styrelsen kommer kontakta berörda lägenheter inför det sista undersökningstillfället efter vilket alla lägenheter måste blivit kontrollerade.

Lägenheter som har en allvarlig anmärkning, t.ex. en fläkt kopplad direkt till ventilationssystemet, behöver åtgärda det. Berörda lägenheter kommer få möjlighet att välja att åtgärda det själva innan ett givet datum eller låta föreningens upphandlade ventilationsfirma utföra arbetet till offererat pris.

BASTU
Bastun i Rhg 11 är avstängd tillsvidare givet det rådande energiprisläget. Styrelsen tittar på alternativ till en annan ordning än dagens, bland annat för att uppmuntra till en mer sparsam användning.

ALLENTE TV
Bytet av TV-boxar har genomförts och av det styrelsen har hört verkar det fungera för de flesta. Det har varit tillfällen när medlemmar har kontaktat kundtjänst och fått felaktig information. Det är först och främst viktigt att kontakta kundtjänsten för gruppabonnemang på 08-52508106, inte kundtjänst för privatabonnemang. Om ni får informationen att ni måste skaffa ett privatabonnemang, t.ex. för att köpa till ett större kanalpaket, så är det felaktigt. Ni har ett abonnemang som kundtjänst kan hitta via ert box- eller kortnummer. Frågar de om personnummer för att hitta er som kund gör de fel och ni måste påpeka att ni är kund genom Brf Musteriet. Föreningen har ett erbjudande om Large-kanalpaket för 170 kr/mån vid 24 månaders bindningstid, vilket är 299 kr billigare än som privatperson.

ENERGIBESPARING
Husgruppen för energibesparing har skrivit ihop en väldigt hjälpsam lista över åtgärder alla i föreningen kan ta hjälp av för att minska vår gemensamma förbrukning och därigenom spara pengar åt föreningen. Listan medföljer det här medlemsinfo så alla kan ta det av tipsen.

MOTIONER TILL STÄMMAN
Årsstämman är satt till den 24 maj. Kom ihåg att motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda innan utgången av februari.

Med en önskan om god fortsättning hälsar
Styrelsen/Martin