Medlemsinformation 1 – 2023

VENTILATION OCH OVK
Det återstår fortfarande arbete kring ventilationen. Bland annat är det några lägenheter som inte är genomgångna. Vi räknar med att det mesta blir färdigt i januari.

TV BOXARNA UTBYTTA
Bytet av TV boxar är genomfört även om det på grund av leverantören blev nära jul. Tack alla i huset för gott samarbete kring bytet.

HJÄRTSTARTARE
Den efterlängtade hjärtstartaren är nu uppsatt nära ingången till ljusgården på Reimersholmsgatan 11. Styrelsen återkommer angående hur vi kan sprida information om hur man använder den.

AVGIFTSHÖJNING
Styrelsen har beslutat om budget för 2023. Som vi skrev i förra medlemsinfo stod det klart att vi skulle behöva höja avgifterna men hur mycket var oklart. Vår ambition är att ha en hållbar ekonomi över tid även om det kan variera mellan åren vad resultatet blir. Med 12% höjning bedömer vi att vi också kommer att ha ett visst sparande till framtida underhåll vilket är en del i en hållbar ekonomi. Så från 1 april höjs avgifterna med 12%. Alla beräkningar är gjorda utifrån de förutsättningar som vi känner till i dagsläget.

BYTE AV PORTKOD
Den 1 februari byter vi portkod. Den nya koden blir xxxx. Vi får hjälpas åt att hålla den i en begränsad krets men förstås sprida den till de som behöver den.

ENERGIBESPARING
Som de flesta säker noterat har vi med hjälp av en av husgrupperna och valberedningen satt upp anslag med tips om energibesparingar, allmänt och i tvättstugan. Vi har också tillfälligt stängt av bastun för att spara energi. Vi hjälps åt med att släcka i allmänna utrymmen där det är möjligt.

Med en önskan om god fortsättning hälsar
Styrelsen/Ann-Katrin