Medlemsinformation – 6

VENTILATION OCH OVK
Bytet av ventilationsanläggning är i stort sett klart. Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, är också nästan klar. Några lägenheter återstår liksom finjusteringar av anläggningen och flödet i varje lägenhet.

NYTT TV-AVTAL
Vi har tecknat ett nytt 5-årigt avtal för TV med Allente (fr.om dec) istället för Sappa (t.om dec). Det innebär att alla behöver en ny box. Var och en behöver också se över eventuella egna tilläggsavtal. Detaljerad info kommer när vi fått besked om boxar från Allente.

HUSGRUPPER
Valberedningen har i samråd med styrelsen skapat två husgrupper. Den ena ska arbeta med frågor runt lekrummet och den andra med energieffektivisering. Trädgårdsgruppen har fungerat väl länge och nu är vi glada över att fler grupper kommer till och bidrar till vårt hus och vår förening.

DISPENS SOPHANTERING
Många har säkert läst/hört att hushållsavfallssortering ska bli obligatoriskt vid årsskiftet. På Reimersholme har vi dispens till mitten av 2024. Det beror på att Stockholm Vatten och Avfall inte hinner färdigställa sopsorteringsanläggningen i Högdalen i tid så att den kan ta emot sorterat avfall från vår sopsug.

HJÄRTSTARTARE
Föreningen har hyrt en hjärtstartare som kommer att sättas upp i entrén och vara tillgänglig för alla.

EKONOMI
Styrelsen arbetar för närvarande med underhållsplanen och nästa års budget. Vi strävar efter att intäkter och kostnader ska balansera även om det kan variera mellan åren. Med nuvarande kostnadsutveckling kommer vi att behöva höja avgifterna. Vi höjer inte vid årsskiftet utan under året och vi arbetar för att höjningen ska vara så liten som möjligt.

VAR UPPMÄRKSAMMA
Vi har haft en tråkig incident med en person som lurat till sig ett kreditkort av en av våra medlemmar. Var uppmärksamma på eventuella obehöriga som rör sig i huset. I början av nästa år kommer vi att byta portkoden.

Med önskan om fina helger hälsar Styrelsen/Ann-Katrin