Medlemsinformation 3 – 2022

SLÄPP MEDLEMMARNA LOSS, DET ÄR VÅR

Söndagen den 24 april kl 10.00 har vi våröppning av MUSTERIET. Vi städar, gräver, krattar, bär möbler och säckar tillsammans. Vid 12-tiden äter vi lite lunch gemensamt.

SKYDDSRUMMET
Musteriet och nästan alla hus i Bränneriet har skyddsrum. På andra sidan ön finns inga skyddsrum alls. Alla skyddsrummen är till för alla som behöver skydd. 2006 blev vårt skyddsrum inspekterat och godkänt och nu under 2022 kommer vi få ytterligare en kontroll. 180 personer kan rymmas här. Om vi blir varslade av MBS har vi två dagar iordningsställa skyddsrummet. Det innebär att allt skall bort, precis allt, från alla källarförråd i skydds-rummet. Nu hoppas vi ju att det inte kommer ske, men kanske kan detta uppmana lite till att titta över sina förråd, kanske finns det lite att redan nu som kan skänkas, säljas eller slängas.
Vi kan prata mer om detta på årsmötet den 19 maj.

MILJÖSTATION MED BIL KOMMER TILL REIMERSHOLME , IGEN!
Nu kan du återigen slänga t ex färgburkar, småel, nagellack, glödlampor, sprayburkar mm på Garageplan den 4 maj kl 18.00-18.30.

ÅTERANVÄNDNINGSPLATS
Nu har vi fått en hylla att ställa saker på som går att återanvända.
I basturummet står den och där kan man ställa/lägga saker/kläder i några dagar. Du ansvarar för att dina saker försvinner om ingen vill ha.
Roligt om vi kan få detta att fungera!

BOENDE I LOKALEN
På förekommen anledning kan vi inte tillåta att man använder parfym, rakvatten eller annat som doftar när man bor i lokalen. Detta
p g a allergirisk.

Styrelsen/ Kerstin