Medlemsinformation 2 – 2022

VIKTIGA DATUM
28 februari 2022 är sista motionsdagen.
Lägg din motion i undertecknads brevlåda plan 3 lgh 44.

Stämman är den 19:e maj och inget annat!

SAPPA VÅR TV-LEVERANTÖR
Från och med den 1 mars meddelar Sappa att TV 6 är en betalkanal. Kontakta Sappa
dom om du vill ha den.

LEKRUMMET
Vi vill påminna om att lek med hård boll inte är tillåten, som vi tidigare har informerat om, dom förstör dörrar, tak mm.

BRANDFARAN
Respekten att följa Musteriets, Brandförsvarets och MSB regler om vad man får förvara utanför sin dörr börjar avta väldigt mycket. Att ha barnvagnar i trapphuset är förbjudet. Dom avger giftiga svart rök vid brand. Mattor, skor och annat brandfarligt material är inte heller tillåtet, både för röken och för att utrymningsvägarna måste vara fria. Stora problem uppstår för de som skall fram och hjälpa till i mörka rökfyllda utrymmen med slangar, bårar mm.
Vi har på årsstämmor och i medlems-information gång på gång informerat om detta. Läs både MSB och Brandförsvarets anslag i trapphusen.

HYRA/LÅNA UT SIN LÄGENHET
Med anledning av ovanstående vill vi påminna om att hyra ut sin lgh i andra hand är inte tillåtet utan ansökan hos styrelsen. Låna ut sin lägenhet en tid när man är bortrest är också av vikt att styrelsen får vetskap om med tanke på om något händer och vilka som är rör sig i huset.

RENOVERA BADRUM OCH KÖK
Glöm inte att styrelsen skall informeras med en ritning på hur ni tänk göra med el, vatten, avlopp och ventilation och att det skall vara certifierad arbetskraft.

LAMINATMASKIN
Om någon behöver laminera några papper så har jag en sådan maskin och plastfickor (3:- st), bara att säga till om du vill låna.

Styrelsen/ Kerstin