Medlemsinformation 4 – 2021

Tillbaka till vardagen igen och styrelsearbetet. På vårt möte i veckan så behandlade vi överlåtelsefrågor, många lägenheter som sålts under sommaren. Projektet med takterrasserna pågår och snart kommer också plåtarbete uppe på hela taket sättas igång, målningen blir till våren.

TANDLÄKAREN
Tandläkaren C G Gyllencreutz har nu gått i pension och har från 1 september överlåtit praktiken till 3 stycken nya tandläkare. Dom kommer säkert höra av sig till oss alla och berätta vilka dom är och hur dom tänkt sig framtiden här i huset.

HÖSTSTÄDNINGEN 9 OKTOBER KL 10.00
Den 9 oktober hjälps vi åt att städa i för höst/vinter. Tar in möbler, dammar räcken i huset, putsar fönster, fixar under ledning av trädgårdsgruppen ute på terrassen mm. Vi ses i ljusgården och fördelar arbete och noterar närvaro. Den som inte kan närvara får gärna bidra med 150:- till samkvämskassa.
Vi tänkte att vi skulle ha smörgåstårta i år eftersom det var sååå längesedan vi kunde ha något gemensamt. Vi behöver 10 dagar på oss för beställning av dessa så lägg en lapp i min brevlåda senast 27-29 september. Du som har allergier får gärna berätta vad vi kan erbjuda dig i stället. Barnen kan få kokt korv med bröd om dom vill, noteras på lappen.
Alla i huset är välkomna, även du som inte kan utföra något arbete av olika själ.

Ordning/trivsel- och odlingsregler för lotterna.
För att få lite ordning, trivsel och snyggt ute på terrassen lägger trädgårdsgruppen och del andra ner mycket arbete på att plantera, rensa, beskära och vattna till glädje för oss alla. Därför har styrelsen bett gruppen skriva ner hur dom önskar att det skall skötas därute. Vi måste ta hänsyn till andra lotter och inte plantera stort eller djupt, rötter förstör taket under och lyfter upp stenplattorna mm. På höststädning är ett bra tillfälle att diskutera och planera vårens växter.

STYRELSEN / Kerstin