Medlemsinformation 3 – 2021

STÄMMAN 2021

Avlöpte väl. Styrelsen fick ansvarsfrihet och två nya styrelseledamöter valdes in, Fredric Andersson och Erik Lundqvist båda på plan 2, vi hälsar dom varmt välkomna. Robert Holst blev omvald, det tackar vi för att han vill och Martin Groth och jag kvarstår. 

Protokollet finns anslaget i entréerna. 

TERRASSEN

Håll uppsikt på era barn på terrassen så dom inte klättrar på staket eller kupoler.  Stolparna är inte riktigt pålitliga och nätet är inte riktigt tätt. 

LOTTERNA Tänk på att inte plantera sådant som stör grannens lott, växer över, skuggar för mycket eller träd, deras rötter kan förstöra taket under.

VATTEN  Vattna sparsamt, inga vattenslangar (endast för trädg.gruppen) tänk på att vattnet kan skada taket under och den kostnaden blir vår! Barnplask på gräsmattan på gården är att rekommendera. Annars använd vattnet i poolen till blommorna, inte allt på samma ställe. 

JOURSCHEMA 

Som vanligt kommer vi sätta upp ett jourschema för sommaren i portarna så ni vet vem ni skall ringa om det händer något i huset. Vi vill att ni ringer till någon i styrelsen före något företag. 



 Trevlig sommar önskar Kerstin Martin Robert Fredric Erik