Medlemsinformation 3 – 2019

Vi i styrelsen jobbar på med alla papper inför stämman. Bokslutet är klart och det kommer i din brevlåda till påsk tillsammans med kallelsen.
Vi har bjudit in vår ekonom på HSB till stämman för att informera om föreningens ekonomi och lite jämförelser med andra föreningar. Har du något du funderar på kring ekonomin och bokslutet så är detta ett bra tillfälle att ställa dom frågorna.

BOKNINGAR AV LOKALEN
Vid ett flertal tillfällen har någon roat sig med att busboka, t ex nu den 24 april har någon skrivit Magnus Uggla 23-24. Någon bokade en vecka utan avboka, ingen hämtade nyckeln, någon bokade över den text som redan stod osv. Skriva fel lägenhetsnummer kan vi alla och då kan man ju tala med varandra, men detta är inte acceptabelt.

NYTT DATUM FÖR STÄDDAGEN! OBS OBS OBS
Då nästan ingen från styrelsen kunde närvara på vår städdag så har vi beslutat att byta dag till SÖNDAGEN DEN 5 MAJ KL. 10.00.
Blir det väldigt varmt innan dess så kan vi bära ut lite möbler någon kväll.
Om du skall närvara och vill ha lite att stoppa i magen efter så vänligen lägg lappen i Robert Holsts brevlåda plan 2 lgh 1201/30 senast den 30 april.
Du som inte kan vara med får gärna betala 150:- till trivselkassan.

Styrelsen