Medlemsinformation 1 – 2019

God fortsättning på det nya året. På vårt första styrelsemöte stämde vi av fönstermålningen efter slutbesiktning. Lite återstår att justera till våren. Vi tittade också på vår underhållsplan och vår ekonomi. Vi planerade också för kommande aktiviteter fram till stämman i maj.

  • 28 februari – Sista dagen för inlämnande av motioner till stämman
  • 27 april – Vårstädning
  • 14 maj – Stämma

Avgiftshöjning
Vi kommer att höja avgiften med 8% istället för 10% som vi tidigare aviserat. Skälet till höjningen är som vi informerat om, den upptrappande tomträttsavgälden och ett sparande för kommande underhåll.

Sappa tv-avgift
Förklaring om avgiften till Sappa på hyresavin om 116:- (inkl.moms).
När arbetsgruppen kommunicerade om Sappas tv-avgift talades om 93 kronor per hushåll. Detta var utan moms. Inklusive moms är det 116 kronor. Under 2018 betalade vi 103 kronor inklusive moms för ComHem. Styrelsen och arbetsgruppen beklagar den felaktiga informationen men bedömer att beslutet blivit detsamma oavsett detta.

Förvaltningsberättelsen
Varje år brukar vi ha en bild på framsidan som har med vår förening att göra.
Är det någon som tagit någon fin eller kul bild som vi kan använda, så hör gärna av er till mig.

”Blomsterparken” mot sjösidan
Vi har nu nåtts av information om att i maj-juni beräknas arbetet med anläggningen starta. Nu hoppas vi att det blir så blomstrande och fint som utlovats och att de tagit hänsyn till de synpunkter som framförts.

Oj vad snö det kom. Tänk på vikten av att skotta snö från terrasser och balkonger.

Styrelsen/ Kerstin Rickenberg