Medlemsinformation 3 – 2018

Avgiftshöjning
Som tidigare aviserats så behöver vi höja avgifterna. Det finns två skäl: Stockholms stad har höjt vår tomträttsavgäld och vi har fått en stark rekommendation från HSB att spara mer för att finansiera väntat underhåll av vår fastighet. Styrelsen har beslutat att höja avgifterna i två steg: 10% per den 1 juli 2018 och 10% per den 1 juli 2019. Nivån är baserad på en kvalificerad bedömning från HSB:s ekonomer och borgar för stabilitet i vår förening.

Ny lag GDPR (General Data Protection Regulation)
Den 25 maj 2018 träder en ny lag i kraft som gäller hur man hanterar personuppgifter. Styrelsen i Musteriet kommer att skaffa sig en policy över hur vi skall använda register över oss alla som bor här.
Till att börja med kommer vi städa i arkivet, städa på hemsidan och i övrigt hantera namnlistor där syftet är helt klart med största respekt. Om vi kommer att namnge någon någonstans framöver kommer vi berätta syftet med det och fråga personen i fråga och berätta varför vi behöver namnge. Allt inte riktigt utrett än för samtidigt är vi skyldiga att ha medlemsförteckning över boende. E-postadresser kvarstår att reda ut.

Stämman den 17 maj kl 19.00
Nästa vecka kommer kallelse och årsredovisning mm i din brevlåda. Välkomna till 33:e stämman i Brf Musteriet.
Efter stämman kommer styrelsen informera lite om allt möjligt.

Pulkor och kälkar
Nu är det dags att plocka undan vinterleksakerna och stoppa dom i era källarkontor! Passa på när vi har städdag.

Styrelsen / Kerstin Rickenberg