Medlemsinformation 2 – 2018

Styrelsen sammanträde i veckan och jobbade med årsbokslutet och planerade inför stämman den 17 maj.

Valberedningen
Vill du vara delaktig i styrelsearbetet och ta del av det som händer i huset. Kontakta valberedningen.

Kulturkommittén
Har sitt årsmöte den 15/3 dit är alla välkomna (se lapp i porten). Är Du intresserad att var med i Kulturkommittén på Reimersholme kan du kontakta mig eller kommittén direkt.

Information om Musteriets skyddsrum
Man läser i tidningar och det talas om att vi har för få skyddsrum i Stockholm. På Reimersholme är det vi och Bränneriet som har skyddsrum, kontrollerande av MBS (myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Vi hade en besiktning för ca 10 år sedan och blev godkända. Det innebär att vi har rätt skyddsrumsutrustning och bruksanvisningar om hur det skall iordningsställas mm. Skyddsrummet har 180 platser och man har två dagar på sig att iordningsställa skyddsrummet om det skulle behövas. Alla som har förråd i skyddsrummet skall vara medvetna om att man är skyldig tömma sitt förråd vid behov. Detta är endast en information, så ingen behöver vara oroligt för att det ska tömmas nu, förhoppningsvis aldrig!

Fiber support
Om något händer med din fiber så skall du ringa till Stockholms stadsnät. Öppettiderna är 8-22 vardag och helger
10-18. Tel nr 08-501 220 10.
Meddela gärna någon i styrelsen om det som hänt så vi har lite koll på hur det fungerar.
Tänk på att boxen i din lägenhet tillhör föreningen, om du flyttar skall den sitta kvar!

Vårens städdag
Äntligen! Lördagen den 21 april kl. 10.00 träffas vi i lokalen och fördelar arbetet med att göra vår i och utanför huset. Efteråt, ca 12.00 blir det något smarrigt att äta med trevlig gemenskap, precis som vanligt.

Ny medlem
Familjen i lgh 38 har flyttat och sålt sin lägenhet. Vi hälsar vår nya medlem välkommen. Vi hälsar den nya medlemmen välkomna och hoppas dom skall trivas.

 

Styrelsen / Kerstin Rickenberg