Styrelsens jourlista sommaren 2017

Ta kontakt med den som har jour om det uppstår något problem i huset eller om du behöver komma i kontakt med styrelsen. Vi önskar att du i första hand tar kontakt via telefon.

Vecka Datum Ansvarig Telefon Lägenhet
26 26 juni-2 juli Niclas Sandehult 0709 86 13 37 15
27 3-9 juli Robert Holst 0702 58 34 70 30
28 10-16 juli Robert Holst 0702 58 34 70 30
29 17-23 juli Kerstin Rickenberg 0739-537511 44
30 24-30juli Kerstin Rickenberg 0709-537511 44
31 31juli-6 aug Robert Holst 0702 58 34 70 30
32 7-13 aug Ann-Kristin Persson 0706 29 13 12 07
33 14-20 aug Kerstin Axelsson 0708 49 54 24 01

Medlemsinformation 5 – 2017

Städdagen
Ca 30 personer deltog i årets vårstädning av hus och terrass. Alla jobbade energiskt och blev belönad med en god och uppskattad lunch med trevlig samvaro.

Årsstämman 2017
Det var fullt i lokalen när 28 röstberättigade och lite fler lägenhetsinnehavare deltog i stämman.
Styrelsen fick ansvarsfrihet och vi fick en ny styrelse som numera bara består av 5 ledamöter från huset och en från HSB. Detta innebär ett lite tyngre arbete för styrelsen men vi räknar med att alla i huset hjälps åt att sköta huset på bästa sätt. Undertecknad, Kerstin Rickenberg lgh 44, fick förtroendet att vara er ordförande och Robert Holst lgh 30 kvarstår. Niclas Sandehult lgh 15 återkom till styrelsen. Ann-Katrin Runnemo lgh 007 och Kerstin Axelsson lgh 001 blev nyvalda ledamöter.
Stämmoprotokollet kommer att anslås på i anslagstavlorna inom kort och på vår hemsida www.musteriet.se

Styrelsen / Kerstin Rickenberg