Medlemsinformation 7 – 2016

Råttorna på takterrassen
Anticimex har nu varit här och gjort vad dom kan i ett första skede. Dom återkommer om några veckor. Vi har inte hört eller sett några mer spår av råttorna mer än de hål dom gjort.

Vinterförvaring av Gasoltuber
Vi påminner om att gasoltuber inte får förvaras i förråden. Tuber över 2 liter måste förvaras utomhus eller på balkongen.

Byggnadsställningarna på taket
Nu är renoveringen inne i sitt slutskede och förhoppningsvis kommer ställningarna och plasten tas bort inom kort. ☺

Brandrisk och ordning utanför lägenhetsdörrarna
Senast i januari 2016 uppmanade vi i ett medlemsinfo till ordning utanför dörrarna. Vi kan fortfarande se att mattor, skor, kartonger och annat brandfarligt material förvaras där.

Vi uppmanar nu alla ta bort detta. Eld sprider sig explosionsartat och om det står brännbart material i trapphuset riskerar vi att någon kan brinna inne. Enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, dör 120 personer varje år p g a brand i flerbostadshus. Låt oss göra vad vi kan för att värna om varandra.

Luciakaffe
Boka redan nu söndagen den 11 december när det enligt tradition bjuds på kaffe och lussebulle och en stunds trevlig samvaro!

Styrelsen/
Kerstin Rickenberg