Medlemsinformation 3 – 2016

Välkomna till vårens städdag lördag 23 april kl 10
Nu är våren här! På städdagen ska vi gemensamt göra fint inomhus och ute på terrassen. Vi samlas i träfflokalen för att fördela arbetsuppgifterna. Och som vanligt får vi något att äta och dricka när vi jobbat klart. Vi hoppas på fint väder och hög aktivitet!

Den lägenhet som inte kan vara med betalar 150 kr till föreningens trivselkassa via Kerstin Rickenberg lägenhet 44.

Välkomna till årsstämma i Musteriet onsdag 11 maj kl 19
Kallelse och övriga handlingar delas ut inom kort i era brevlådor. Efter själva stämman blir det information, möjlighet att ställa frågor och en stunds samvaro med dryck och snacks. Vi hoppas att många medlemmar deltar.

 

Ansökan om förändring i detaljplan för Bränneriet 6
Det har kommit till styrelsens kännedom att fastighetsägaren till vår grannfastighet Bränneriet 6 (hotellet) har lämnat in en ansökan till Stadsbyggnadskontoret om en ändring i detaljplanen. Man önskar göra en förtätning av tomträtten med byggnation. Stadsbyggnadskontoret har hittills bara beslutat att göra en utredning om möjligheten att ändra i detaljplanen. Styrelsen följer ärendet och återkommer när vi har mer information.

Taket i ljusgården ska repareras
Som ni vet har vi haft problem med vattendropp från takluckorna när det regnar. Den firma som uppfört taket kommer inom kort att åtgärda problemen. Allt arbete kommer att göras utifrån.

Nya förmåner från FONUS
Vår förening är sedan länge medlem i FONUS. Som medlem i Musteriet har du ett antal ekonomiska förmåner. Läs i den bifogade foldern!

Musteriets förvaringsutrymme för vin
Intresserade medlemmar har i många år haft möjlighet att förvara viner i den så kallade vinkällaren. I nuläget finns det några lediga utrymmen. Om du är intresserad och vill ha mer information kontakta Mats Björling lgh 40, mailadress: mats.bjorling@comhem.se

Sopnedkastet på gården
Det sopnedkastet är en reservlucka som ska användas vid stopp i sopsugen. För att undvika att obehöriga använder luckan kommer den  att vara låst. Behöver du öppna luckan använder du din ”husmorsnyckel”.

 

Vänliga hälsningar  Styrelsen