Medlemsinformation 2 – 2016

Styrelsen har sammanfattat vad som gäller när boende i föreningen vill upplåta sin bostadsrätt i andra hand eller ha inneboende.

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDSUPPLÅTELSE OCH INNEBOENDE

Andrahandsupplåtelse

  • Föreningen ska alltid ha kännedom om vem som bor i lägenheten när du som är bostadsrättshavare inte själv bor där.
  • Planerar du att upplåta din lägenhet i andra hand är du skyldig att vända dig till föreningens styrelse och ansöka om tillstånd.
  • Du ska ange till vem du vill hyra (eller låna) ut) och vilka dina skäl är. Styrelsen ska lämna ett skriftligt svar. Din ansökan kan avslås om styrelsen inte finner skälen godtagbara.
  • Tillstånd för andrahandsupplåtelser är alltid tidsbegränsade.
  • Du måste ange vem/vilka som ska bo i lägenheten och kontaktuppgifter till dessa, gärna en kopia på andrahandskontraktet.
  • Det är du som upplåter din lägenhet som har ansvaret att informera din hyresgäst om hur föreningen/huset fungerar och vilka trivselregler och annat som gäller.
  • Det är du som upplåter din lägenhet som har ansvar för vad som kan inträffa i lägenheten under upplåtelsen.
  • Om du hyr ut eller lånar ut din lägenhet utan styrelsens godkännande riskerar du att förlora din nyttjanderätt.

Korttidsuthyrning
Det har blivit vanligare att man vill hyra ut sin bostad kortare perioder till turister t ex via någon förmedlingssajt. I vår bostadsrättsförening tillåter vi inte att en lägenhet används för upprepad korttidsuthyrning eller hotellverksamhet.

Reglerna för andrahandsupplåtelse hittar du i 7 kap. 10-11§§ Bostadsrättslagen och § 40 i föreningens stadgar. Föreningen har rätt att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse enligt § 12 i föreningens stadgar.

Inneboende
Att ha inneboende i sin lägenhet räknas inte som andrahandsupplåtelse och kräver inte tillstånd från styrelsen. Däremot vill styrelsen ha information om vem/vilka som är inneboende och tar gärna emot en kopia på det kontrakt som upprättats med inneboende. Som bostadsrättshavare har du ansvaret att informera din inneboende om föreningen/huset och vilka trivselregler och annat som gäller.

Riktlinjerna kommer att finnas på föreningens hemsida under rubriken ”Att bo i Musteriet”

Vänliga hälsningar Styrelsen