Medlemsinformation 1 – 2016

God fortsättning på det nya året!

Planera in Musteriets ordinarie årsstämma 11 maj kl 19

Separat kallelse med möteshandlingar kommer att finnas i din brevlådor i mitten av april.  

Motioner till föreningens stämma senast 29 februari
Motioner är en bra möjlighet att påverka sin boendemiljö. Alla medlemmar har rätt att lämna motion till styrelsen inför årsstämman med förslag till åtgärder och förändringar inom föreningen. En motion ska innehålla ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till samt motivering och bakgrund till förslaget. Styrelsen behandlar inkomna motioner och skriver ett svar på motionen med styrelsens förslag till beslut.

Medlem som vill lämna en motion till stämman ska skriftligen lämna den till styrelsen senast 29 februari.

Vi vill också påminna om att valberedningen önskar kontakt med medlemmar som är intresserade av att arbeta i föreningens styrelse eller vill föreslå någon annan medlem för styrelsearbete. Hör av dig till någon av:

  • Gunnel Renntoft lgh 42 plan 3 (sammankallande)
  • Claudia Chaves-Martins lgh 26 plan 1
  • Niclas Sandehult lgh 15 entréplanet

Planera in medlemsmöte 17 mars kl 19 om lägenhetsrenovering

Då ska vi prata om vad som gäller när man ska renovera i sin lägenhet. Framförallt om vad som gäller vid renovering av kök och våtrum och hur vi kan förebygga vattenskador och vad som ska göras om det uppstår en vattenskada.  

Planera in vårens städdag lördag 23 april kl 10

Just nu med snö och kyla känns våren avlägsen. Men den kommer!

Ordningen utanför våra lägenhetsdörrar

En ständigt aktuell fråga. Styrelsen har uppmärksammat att det blivit vanligare att förvara saker utanför lägenheterna. Det kan t ex vara kartonger och påsar med brännbart innehåll, dörrmattor och större skrymmande saker. Som boende i flerfamiljshus är vi skyldiga att hålla våra loftgångar och trapphus fria från brännbart material och allt som kan vara i vägen vid en snabb utrymning eller t ex en ambulanstransport. Det skapar större trevnad i våra hus och gör det också möjligt för vår duktiga städare att utföra ett bra jobb. Vi vill också påminna om att det finns plats i barnvagnsrummet för barnvagnar, pulkor och kälkar.

Styrelsen uppmanar vänligen till allmän skärpning.

Vänliga hälsningar  Styrelsen