Medlemsinformation 7 – 2015

Nu har vi jul här i vårt hus…

Många av oss tycker det är mysigt att tända levande ljus och särskilt nu i juletider. Ha koll på dina tända ljus och kontrollera att lägenhetens brandvarnare fungerar

Valberedningen

Det är långt till maj månad och Musteriets årsstämma 11 maj men valberedningen har redan börjat sitt arbete. Valberedningen vill gärna ha kontakt med dig som är intresserad av att arbeta i föreningens styrelse eller vill föreslå någon annan medlem för styrelsearbete. Hör av dig till någon av:

  • -Gunnel Renntoft lgh 42 plan 3 (sammankallande)
  • -Claudia Chaves-Martins lgh 26 plan 1
  • -Niclas Sandehult lgh 15 entréplanet

Reimersholmes kulturkommitté

Vår ö har sedan länge en mycket aktiv kulturförening som ordnar många intressanta kulturarrangemang. Bostadsrättsföreningarna på ön bidrar ekonomiskt till verksamheten och utser representanter till kulturkommitténs styrelse. Musteriet behöver en ny representant till våren. Är du intresserad eller har någon att föreslå prata med Britt-Marie Samuelsson lgh 40

Sopnedkasten igen

Reimersholme har ett unikt sophanteringssystem som vi ska ta väl hand om. Systemet med en gemensam sopsug är både ekonomiskt och miljömässigt mycket bra. Men för att det ska fungera krävs att vi använder det på rätt sätt. Våra sopnedkast ska bara användas för vanligt hushållsavfall.  Släng inget annat än vanliga hushållssopor i en hopknuten påse som lätt går in i luckan! Varje stopp i sopnedkastet ger föreningen onödiga kostnader.

 

Till sist önskar Styrelsen alla i Musteriet

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!