Medlemsinformation 6 – 2015

Tack för goda arbetsinsatser under höstens städdag

Städdagen blev lyckad. 35 vuxna deltog i arbetet och mycket blev gjort. Och som vanligt serverades korv och annat gott i ljusgården. Både stämningen och aptiten var god.

Du som inte kunde vara med på städdagen är fortfarande välkommen att lämna 150 kr till föreningens trivselkassa via Britt-Marie Samuelsson lgh 40.

Glögg och pepparkakor söndag 13 december kl 16

Vi håller traditionen vid liv! Styrelsen bjuder alla boende i Musteriet på glögg och pepparkakor och en stunds samvaro inför stundande jul. Varmt välkomna till ljusgården söndag 13 dec kl 16.

Föreningens bastu

För er som gillar bastubad kan vi berätta att bastuns termostat är reparerad. Nu blir det varmt!!

Inga höjda månadsavgifter 2016

Styrelsen har på sitt senaste möte fattat beslut om nästa års budget och ser i nuläget inget behov av att höja månadsavgifterna.

Ändrade avgifter vid överlåtelse och pantsättning

En konsekvens av föreningens nya stadgar (§ 12) är ändrade avgifter för bostadsrättshavare vid en överlåtelse och vid pantsättning av lägenheten.  Vid överlåtelse är avgiften 3,5% av ett prisbasbelopp (tidigare 2,5%). Vid pantsättning är avgiften 1,5% (tidigare 1,0%).

Avgift vid andrahandsuthyrning

Styrelsen har beslutat att ta ut en avgift av bostadsrättshavare som fått styrelsens tillstånd att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Avgiften är 10% av prisbasbeloppet per år, regleras efter uthyrningstid. (§12 i nya stadgarna)

Värmesystemet kompletterat med en s.k. avgasare

Styrelsen har nyligen installerat en apparat som kontinuerligt ska tömma värmesystemet på luft. Syftet är att förbättra och få en jämnare värmesituation i våra hus. Får du trots det problem med värmen i dina element får du vända dig till fastighetsskötaren Rolle, via Energibevakning 08-647 66 10, eller till Robert Holst lgh 30.

Förvaring av gasolflaskor – viktig information

Enligt Sprängämnesinspektionen får man absolut inte förvara gasolflaskor i sitt förråd. Gasolflaskor över 2 liter måste förvaras utomhus eller på balkong som inte är inglasad. Gasolflaskor på 2 liter eller mindre får förvaras i lägenheten. Har du frågor kontakta Tobias Högkvist lgh 43.