Medlemsinformation 3 – 2015

Tack för goda arbetsinsatser under vårens städdag!

Vi som bor i Musteriet äger gemensamt våra hus och har tillsammans ansvar för att husen och terrassen hålls i gott skick. Städdagarna är viktiga. Då försöker vi göra sådant som styrelsen och våra anlitade entreprenörer inte har till uppgift. Den här gången deltog 28 vuxna och några barn och mycket blev gjort. Bl a fick alla odlingslotter på terrassen nya små nummerskyltar. Som vanligt avslutade vi med enkel lunch och trevlig samvaro.

Många av de lägenheter som inte kunde närvara på städdagen betalade istället 150 kr till föreningens trivselkassa. Du som inte deltog och inte har betalat är fortfarande välkommen att göra det (lägg ett kuvert i lådan hos Britt-Marie lgh 40.)

Cykelloppisen

Många ö-bor besökte loppisen och tyckte att det var ett bra initiativ.  De flesta av föreningens ”utsorterade” cyklar såldes.

Föreningens årsstämma

Den 6 maj hade vi årsstämma. Protokollet från stämman hittar du på anslagstavlan. Här är den nya styrelsen:

Britt-Marie Samuelsson lgh 40 ordförande

Robert Holst lgh 30 vice ordförande

Christina Gratorp lgh 39 sekreterare

Eva Borell lgh 47 utbildningsansvarig

Tobias Högkvist lgh 43 ledamot

Kerstin Rickenberg lgh 44 ledamot

Carl-Erik Ewerthz lgh 38 ledamot

Lars Arell representant HSB Sthlm

Nya stadgar i Musteriet

Nu är det klart! De nya stadgarna gäller när bolagsverket registrerat dem. Vi återkommer med datum.

 

Var uppmärksam på okända människor som rör sig i huset

Vi har haft några tråkiga incidenter. Ser du någon du inte känner igen – fråga gärna ”kan jag hjälpa dig?” eller ”söker du någon?”. De som har rent samvete tar nog inte illa upp.

Terrassen

Vi är stolta över vår fina terrass särskilt nu när det är aktuellt att sitta ute och kanske ha kalas.
Du kan boka terrassen (dvs bord, stolar och grill) i kalendern utanför tvättstugan. .

Flertalet odlingslotter är privata. De som är föreningens gemensamma är markerade med en skylt. Tyvärr händer det att blommor, smultron och annat plockas från andras odlingar. Vi ber dig respektera grannarnas lotter!

Vänliga hälsningar Styrelsen