Medlemsinformation 1 – 2015

Påminnelse om föreningens extrastämma onsdag 25 mars kl 19
På stämman ska medlemmarna ta ställning till förslaget om nya stadgar för föreningen. Kallelse och förslag har delats ut till samtliga. Vill du titta på Musteriets nuvarande stadgar så finns de på hemsidan. Där finns också länkar till information om HSB normalstadgar.

 

Earth Hour lördag 28 mars kl 20.30 – 21.30

För fjärde året deltar vi i Earth Hour. Under den timmen släcker vi ned belysningen i Musteriets gemensamma utrymmen.

Earth Hour är världens största miljömanifestation. Människor över hela världen visar sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under en timmes tid. Kampanjen drivs av Världsnaturfonden WWF. Hela världen släcker och vi hoppas på stor uppslutning i Musteriet.

På www.wwf.se kan du läsa mer om Earth Hour.

 

Ny granne i lägenhet 29

Vi säger varmt välkommen till Linda Karlsson och hoppas att du kommer att trivas i vårt fina hus. Linda räknar med att flytta in i slutet av maj.

 

Vårens städdag lördag 25 april kl 10

Då ska vi gemensamt göra fint inomhus och ute på terrassen. Vi samlas som vanligt i träfflokalen för att fördela arbetsuppgifterna. Och som vanligt får vi något att äta och dricka när vi jobbat klart. Det brukar vara hög aktivitet på Musteriets städdagar så vi hoppas på det även i år.

 

Ordinarie årsstämma 6 maj kl 19

Separat kallelse med möteshandlingar kommer att finnas i era brevlådor omkring 15 april.

Medlem som vill lämna en motion till stämman ska skriftligen lämna den till styrelsen senast 31 mars.

 

Till sist ett par ”pekpinnar” om sopor och vad som slängs i toaletterna

-Varje stopp i sopnedkastet ger föreningen onödiga kostnader. Släng inget annat än vanliga hushållssopor i en hopknuten påse som lätt går in i luckan!

-Vår pumpgrop som tar hand om avloppsvattnet är nyrenoverad. Belastningen på pumpgropen är stor och det är viktigt att minimera risken för kostsamma avloppsstopp. Våtservetter, trosskydd, tops och annat som inte bryts ned hör inte hemma i toaletten!

 

Vänliga hälsningar   Styrelsen