Välkommen till Brf Musteriet

Vi är en liten förening på Reimersholme som bildades 1979 med inflyttning 1983 och har 47 lägenheter (några är ihopslagna). Vi har ett boendet som är lite unikt i sin inomhuskonstruktion med loftgångar i ”huvudhuset”. Vi har också några lägenheter i portikhus och i ett annex. Detta medför att vi känner väl till varandra och har god grannsamverkan.

På denna webbsida kan ni hitta mer information om föreningen, Om att bo här, styrelsen och lite bilder i och utanför vår förening.

Välkommen in på vår hemsida!
Styrelsen

cropped-zoe_00881.jpg

Medlemsinformation 5 – 2021

NYA MEDLEMMAR
Det är många in och utflyttningar här i huset just nu. Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna och så även kommande i slutet av månaden.
Vi önskar de avflyttande medlemmarna lycka till i sina nya boenden.

EXTRA FÖRRÅD
Från 1 november har vi ett extra förråd att hyra, 6,5 kvm . Vi erbjuder i första hand de som inte har extra förråd tidigare eller den som bott i huset ett tag. Hör av dig till undertecknad.

LEK-/MOTIONSRUMMET
Vår vice ordförande har nu på eget initiativ och av vänliga vänner lyckats ordna fram nya takplattor till det trasiga taket. En stor besparing för oss alla. Nu hjälps vi åt att hålla det helt, inga hårda bollar, inga klubbor i taket mm.

Takterrasserna
Gällande de terrasser som föreningen håller på att renovera har det dragit ut på tiden då upptorkningen kräver längre tid. Lägenhet 39 kommer att kunna återställas ganska snart. Lgh 40 kommer dock att ta lite längre tid.

Med hopp en fin och skön höst

STYRELSEN / Kerstin

Medlemsinformation 4 – 2021

Tillbaka till vardagen igen och styrelsearbetet. På vårt möte i veckan så behandlade vi överlåtelsefrågor, många lägenheter som sålts under sommaren. Projektet med takterrasserna pågår och snart kommer också plåtarbete uppe på hela taket sättas igång, målningen blir till våren.

TANDLÄKAREN
Tandläkaren C G Gyllencreutz har nu gått i pension och har från 1 september överlåtit praktiken till 3 stycken nya tandläkare. Dom kommer säkert höra av sig till oss alla och berätta vilka dom är och hur dom tänkt sig framtiden här i huset.

HÖSTSTÄDNINGEN 9 OKTOBER KL 10.00
Den 9 oktober hjälps vi åt att städa i för höst/vinter. Tar in möbler, dammar räcken i huset, putsar fönster, fixar under ledning av trädgårdsgruppen ute på terrassen mm. Vi ses i ljusgården och fördelar arbete och noterar närvaro. Den som inte kan närvara får gärna bidra med 150:- till samkvämskassa.
Vi tänkte att vi skulle ha smörgåstårta i år eftersom det var sååå längesedan vi kunde ha något gemensamt. Vi behöver 10 dagar på oss för beställning av dessa så lägg en lapp i min brevlåda senast 27-29 september. Du som har allergier får gärna berätta vad vi kan erbjuda dig i stället. Barnen kan få kokt korv med bröd om dom vill, noteras på lappen.
Alla i huset är välkomna, även du som inte kan utföra något arbete av olika själ.

Ordning/trivsel- och odlingsregler för lotterna.
För att få lite ordning, trivsel och snyggt ute på terrassen lägger trädgårdsgruppen och del andra ner mycket arbete på att plantera, rensa, beskära och vattna till glädje för oss alla. Därför har styrelsen bett gruppen skriva ner hur dom önskar att det skall skötas därute. Vi måste ta hänsyn till andra lotter och inte plantera stort eller djupt, rötter förstör taket under och lyfter upp stenplattorna mm. På höststädning är ett bra tillfälle att diskutera och planera vårens växter.

STYRELSEN / Kerstin

Medlemsinformation 3 – 2021

STÄMMAN 2021

Avlöpte väl. Styrelsen fick ansvarsfrihet och två nya styrelseledamöter valdes in, Fredric Andersson och Erik Lundqvist båda på plan 2, vi hälsar dom varmt välkomna. Robert Holst blev omvald, det tackar vi för att han vill och Martin Groth och jag kvarstår. 

Protokollet finns anslaget i entréerna. 

TERRASSEN

Håll uppsikt på era barn på terrassen så dom inte klättrar på staket eller kupoler.  Stolparna är inte riktigt pålitliga och nätet är inte riktigt tätt. 

LOTTERNA Tänk på att inte plantera sådant som stör grannens lott, växer över, skuggar för mycket eller träd, deras rötter kan förstöra taket under.

VATTEN  Vattna sparsamt, inga vattenslangar (endast för trädg.gruppen) tänk på att vattnet kan skada taket under och den kostnaden blir vår! Barnplask på gräsmattan på gården är att rekommendera. Annars använd vattnet i poolen till blommorna, inte allt på samma ställe. 

JOURSCHEMA 

Som vanligt kommer vi sätta upp ett jourschema för sommaren i portarna så ni vet vem ni skall ringa om det händer något i huset. Vi vill att ni ringer till någon i styrelsen före något företag. 



 Trevlig sommar önskar Kerstin Martin Robert Fredric Erik

Medlemsinformation 2 – 2021

LEK/MOTIONSRUMMET

P g a skadegörelse med risk för personskada (om en platta ramlar ned) måste vi införa tillfälligt BOLLFÖRBUD i rummet, stora som små bollar.  Styrelsen måste se över hur vi skall lösa problemet med taket och eventuellt ta in offerter för att byta tak. 

CYKELRUMMEN

I våra cykelrum så är det väldigt trångt, som vet, och om ni ej nyttjar er cykel så ställ den i ert förråd. Ni kan höra av er till styrelsen om ni vill ha hjälp med bortforsling eller se till att cykeln flyttas eller kanske säljas. I våra cykelrum skall endast cyklar förvaras, annat som t ex barnstolar, leksaker mm skall förvaras i era respektive förråd. Hoppas på er förståelse för detta då vi vill att så många som möjligt ska kunna förvara sina cyklar där. 

Vi kommer i samband med vårstädningen att se över våra cykelrum och försöka åstadkomma bättre funktion i dessa då.  

STÄDDAGEN 

Söndagen den 18 april hjälps vi åt städa både inne och ute. Samling kl. 10.00 i Ljusgården. Det finns många ensamjobb att utföra i huset och man kan utföra dom både före och efter. Temat blir lite extra storstädning, som t ex städa lite på väggar och tak, ni har säkert sett hur dammtussarna hänger där.  Tyvärr kan vi fortfarande inte ha något samkväm. 

STÄMMAN

26 maj 2021 kommer vi ha stämma i Ljusgården. Enligt en ny tillfällig lag så kan du ge fullmakt till ombud, t ex släkt eller vän. Också ge flera fullmakter till någon som skall närvara. 

Vi kommer återkomma om detta i samband med kallelsen lite närmare. 

       önskar vi alla i  Styrelsen/ Kerstin

Medlemsinformation 1 – 2021

Styrelsen har haft sitt första möte, digitalt sådant. Det är effektivt men lite tråkigt att inte kunna ses och småprata lite också. Vi har mycket på vår åtgärdslista i huset att se till i smått och stort. Tyvärr är det så att vi fått vatteninträngning från några av terrasserna på plan 3, och dessa måste åtgärdas. Vi kommer återkomma om detta.

VIKTIGA DATUM
28 februari 2021 är sista motionsdagen.
Lägg din motion i undertecknads brevlåda plan 3 lgh 44
26 maj 2021 datum för stämman. Kallelse kommer närmare.
Vi kommer att försöka ha stämman i Ljusgården.

ORDNINGSREGLER
I Ljusgården läggs alla möjliga saker som vänliga människor vill ge bort. Men, man kan inte bara ställa ut en tallrik, stol, flyttlåda mm och förutsätta att övriga
förstår att dom är till skänks. Märk upp att det är till skänks och helst vem du är som skänker. Är saken kvar efter två dagar så måste du ta bort den. Böckerna kanske man inte behöver märka upp men ända tas bort efter några dagar. Man kan också sätta upp en lapp på anslagstavlan att man har något till skänks.
OBS Ljusgården är en mittpunkt och ses så fort man kommer in i huset, vi vill inte ha någon fast bortskänkningsplats där. Det ser inte trevligt ut.

Jag personligen vill också informera om att vid två tillfällen i julas försvann juldekorationerna i blommorna på de vita borden. Motivationen att göra lite julfint för alla försvann kan jag säga. Därav heller inga blommor på borden just nu.

Barnvagnsrummet är till för barnvagnar i första hand, eftersom det inte är tillåtet att ha barnvagnar (eller andra föremål) utanför dörren. Detta är en brandfara
Bl a p g a av den svara rök den kan avge vid brand. Kälkarna föreslår vi, som ett försök, att ni ställer i gången ut till terrassen, längs väggen. Lägg gärna en tidning under, sopa bort så mycket snö det går innan.

PANDEMIN
Efter vad jag har hört och sett är vi friska och krya i huset just nu och jag hoppas innerligt att det får förbli så tills vi är vaccinerade.
Vår städare har fått förlängd städtid för att torka lite extra på handtag mm.


Styrelsen/ Kerstin