Medlemsinformation 1 – 2018

Lite sent, men ändå, en riktigt god fortsättning på det nya året. Här kommer årets första info.
Styrelsen hade sitt första möte den 1 februari. Vi fick en ny HSB-representant och nu hoppas vi att Elin stannar en tid hos oss. Vår förre representant hade inte möjlighet att fortsätta. P g a av sjukdom så har styrelsen inte kunnat arbetat med budget och underhållsplan, men det tar vi tag i nu. Årsredovisningen gör HSB men vi i styrelsen har mycket papper att sammanställa, godkänna och skriva på.

Fiber – Inkopplat och klart hos nästan alla. Jag har inte hört annat än att det fungerar och vi antar att de flesta nu har kopplat upp sig. Har också förstått att det är uppskattat att det finns WiFi i lokalen numera.

Motion till stämman
Som du säkert vet så är sista dagen för att lämna en motion till stämman den 28 februari. (Du ser detta i stadgan som finns på vår hemsida). Stämman är planerad till den 17 maj, notera gärna datumet. Lägg motionen i min brevlåda plan 3 lgh 44.

Hänglåset till skyddsrummet – Vi kommer snart att byta så att det inte blir någon särskild nyckel till hänglåset utan HU-nyckeln kommer passa där också. Du kan lämna den gamla nyckeln till Robert Holst plan 2 eller kasta den, när det är klart.
Snön – Glöm inte skotta undan snön på balkong och terrass, för tyvärr är ju inte vintern över än.
Klotter och annat fel – Vi är tacksamma om ni påpekar eventuella klotter ni ser på våra hus eller på muren. Det är viktigt att vi styrelsen ser till att det tas bort omedelbart. Ser ni andra saker som ser konstigt ut så hör gärna av er. Det är så vi förvaltar vårt hus tillsammans.

Trevlig alla hjärtans dag den 14/2

Styrelsen / Kerstin Rickenberg

Medlemsinformation 11/12 – 2017

Årets sista styrelsemöte hade en diger dagordning om allt från husets försäkringar, budget, fiber, vad händer nästa år mm.

Avgiften för 2018 – ​Styrelsen har beslutat att inte höja avgiften 1/1 2018 men agera för en höjning 1/7 2018.
Vi står inför kostsamt underhåll 2018 gällande hiss och målning av fönster. Vi kommer också se över vår underhållsplan som behöver justeras gällande regler och priser.

Tvättstugan​ – ny torktumlare installerad. Utanför lokal/ tvättstuga/toa/bastu finns nu brandsläckare och filt.
Nu är det många som tänder ljus och brandrisken är större än någonsin. Du har väl koll på att din brandvarnare fungerar!

Lokalen ​– nytt bord och 6 lite skönare stolar inköpta. Två täcken och två kuddar finns nu i garderoben. Vid städning av lokalen, använd tvättstugans dammsugare, borste och skurhink. Läs också de justerade reglerna när du bokar. Vi har fått en liten platt tv av Gunvor Fällströms dödsbo, det tackar vi för.

Sopor​ – Du vet väl att om det är fullt bakom luckan i sopnedkastet så kastar man soporna direkt i sopsugens lucka på gården. Nyckeln till vår port/tvättstuga passar dit.

Fiber – ​Nu det nästan klart och den 19 december kopplar dom på. Vi tycker det gott smidigt och killarna som installerat har städat efter sig och gjort ett bra jobb. Det ska bli spännande!

Snön​ –Glöm inte skotta undan snön på balkong och terrass i vinter.

Till sist​ – Tack för i år, vi i nya styrelsen tycker det varit trevligt och lärorikt att förvalta vårt hus. Tack också alla som hjälpt till på olika sätt.

Med önskan om en God Jul & Gott Nytt År

Kerstin R Ann-Katrin Robert Kerstin A Niclas

Medlemsinformation 10 – 2017

Många avtal skulle skrivas på under senaste styrelsemötet. Stockholms stadsnät, SAPPA, Trädgårdsmästaren för snöröjning, överlåtelse och nya stadgarna till Bolagsverket. Allt skall skrivas på av två i styrelsen samt sidor som skulle vidimeras. Det tog lite tid, och vi hade en hel del annat på dagordningen, men vi konstaterade att det var ett trevligt och effektivt möte. Nästa möte är den 6/12 eftersom vi skall arbeta med vår budget på och med HSB den 21/11.

Utebelysning
Vi har beslutat sätta upp en egen lampa över porten på nr 11. Där är alltid mörk och lampan på den andra fastigheten sköts inte.

Rapporter

OVK genomgången av lägenheterna gick i det stora bra. Vi tillskriver dom som måste åtgärda lite.

Städdagen var effektiv ska jag säga. Inte så många deltog men alla jobbade verkligen på, allt blev utförd. En del av de som inte kunde delta betalade 150:- till vår kassa som vi använder bl a till inköp av mat till dessa tillfällen. Det tackar vi för.

Överlåtelse lgh 12 (Ulrika Engström) har sålts till Frida Blomquist och Oscar Johansson som i dag bor på Vindragarvägen. Den 1 februari flyttar dom in. Vi hälsar dom varmt välkomna till vårt hus. (Jag skickar detta till dom). Ulrika och Sabina flyttar till Västertorp och vi hoppas dom skall trivas där.

Golvvård, har satt upplappar i porten om att den 6, 7 och 8 november kommer golvvård ske i huset och allt privat måste flyttas bort. Vi kommer ha nog med att flytta alla blommor. Kanske knackar jag på för att få lite hjälp med detta hos just dig!!!

Olyckan var framme och en av våra medlemmar snubblade på en entrématta och slogs sig illa. Kan vi hjälpas åt att se till att mattorna ligger slätt och fint, att saker i motions/lekrummet aldrig ligger framme i mörkret.

Påminnelser

Luckorna till sopnedkastet måste stängas när du slängt soporna. Både för lukt och det som händer när soporna susar iväg.

Gasoltuber, tänk på att de inte får förvaras i källarkontoren av brandsäkerhetsskäl.

Allt för denna gång!

Styrelsen / Kerstin Rickenberg   

Medlemsinformation 9 – 2017

Styrelsens senaste möte handlade mycket om att vi ska ta in offerter för en del underhåll som vi står inför enligt vår underhållsplan. Ventilationskontroll skall utföras i varje lägenhet vart tredje år och nu är det dags igen. Vi återkommer om det i särskild information.
Reimersholmsgatan 3 är vår äldsta del i föreningen och där behöver vi åtgärda en del på taket och entrédörren.

Tomträttsavgälden/avgiften
I samband med att Exploateringsnämnden i april 2016 röstade ja till höjd tomträttsavgäld så lade gamla styrelsen in en intresseansökan om att få friköpa tomtmarken för vår tomträtt. Vi i nya styrelsen har bevakat detta och försökt påskynda ärendet som har tagit lång tid. Nu har vi fått ett svar, och det blev avslag med motiveringen:
”Då staden är osäker på hur utvecklingen kommer att te sig i detta område har kontoret gjort bedömningen att man i dagens läge ej kan medverka till ett friköp av tomträtten. Men vi är välkomna att inkomma med ny anmälan vid senare tillfälle”.
Bränneriet 6 (hotellfastigheten) har ansökt om en bebyggelse mellan deras och vår tomträtt, det är också en av anledningarna till avslaget.  Deras ärende kommer behandlas under 2018/2019, detta har vi informerat om tidigare. Vi bevakar detta och kommer återkomma så fort vi har någon information.

Lek-/motionssrummet -1 tr
Det har tillkommit nya redskap i rummet.  Det är ju trevligt, men för att hålla lite ordning på detta ber vi att ni informerar styrelsen om ni vill ha div träningsutrustning där, samt märker upp er motionscyklar och redskap så vi vet vem vi skall kontakta om något går sönder.  Man måste också vara medveten om att det man ställer dit skall kunna användas av alla. Vi konstaterar nu att tre motionscyklar räcker gott.

Rummet är ett genomgångsrum till källarkontor och brandutgång för tandläkarlokalen, vi har också synskadade personer i huset så det är av största vikt att föräldrar ansvarar för att rummet städas efter lek. Vi är medvetna om att taket är trasigt och vi skall se till att detta åtgärdas, men var observanta på detta när barnen leker där till dess.

Viktiga datum

4 oktober kl. 19.00 Informationsmöte om fiberindragning
10 oktober kl. 19.00 Extra stämma med beslut om stadga och fiber
14 oktober kl 10.00 Höstens städdag

Väl mött vid alla tillfällena!

Styrelsen / Kerstin Rickenberg

Medlemsinformation 8 – 2017

Välkomna hem och till vardagen, härligt att se vårt hus fyllas med barn och vuxna igen!
Vi har nog lite sommar kvar, kanske en hel månad när vi kan utnyttja grillar och uteplatser. 😎
Styrelsen har sammanträtt och vi ägnade mötet mest åt fiberindragning i huset. Arbetsgruppen som tagit in offerter, granskat underlagen och lagt ned ett fantastiskt jobb på detta var med på mötet och rapporterade. Vi kommer snart kalla till informationsmöte om detta.

Reimersholmes festdag
Har fått mig rapporterats att hela dagen var riktigt lyckad. Fisketävlingen, i regn, lockade många barn ändå, loppisen var riktigt kul och att 80 kg kräftor försvann snabb i en underbar kväll i sol.

Störningar utifrån
Styrelsen har fått tagit emot många klagomål på störande biltrafik, rökning och samling av pratande människor utanför vår hus mot sjösidan. Vi har försökt tala med hotellet, områdespolisen, parkeringsvakter mm.
Nu skall vi träffa en representant från fastighetsägaren och påvisa detta. Så får vi se om vi gemensamt kan få bukt med störningarna.

Extra stämma
Inför den andra läsningen av stadgeändringen kommer vi kalla till extra stämma den 10 oktober.
Kallelse kommer i stadgeenlig tid lite närmare men bra att notera datumet. Vi kommer också ta upp frågan om fiberindragning då, så det är viktigt att så många som möjligt närvarar både på informationsmötet och på stämman. Detta är något som beröra oss alla i huset.

Städdag
Den 14 oktober kl 10.00 ska vi hjälpas åt att städa inne i huset, bära in möbler och göra snyggt på våra uteplatser. Efteråt serveras något att äta och det finns tid för lite samvaro. Kan du inte vara med ser vi gärna att du bidrar till föreningens trivselkassa med 150:- till Kerstin R lgh 44.

Styrelsen / Kerstin Rickenberg