Medlemsinformation 9 – 2017

Styrelsens senaste möte handlade mycket om att vi ska ta in offerter för en del underhåll som vi står inför enligt vår underhållsplan. Ventilationskontroll skall utföras i varje lägenhet vart tredje år och nu är det dags igen. Vi återkommer om det i särskild information.
Reimersholmsgatan 3 är vår äldsta del i föreningen och där behöver vi åtgärda en del på taket och entrédörren.

Tomträttsavgälden/avgiften
I samband med att Exploateringsnämnden i april 2016 röstade ja till höjd tomträttsavgäld så lade gamla styrelsen in en intresseansökan om att få friköpa tomtmarken för vår tomträtt. Vi i nya styrelsen har bevakat detta och försökt påskynda ärendet som har tagit lång tid. Nu har vi fått ett svar, och det blev avslag med motiveringen:
”Då staden är osäker på hur utvecklingen kommer att te sig i detta område har kontoret gjort bedömningen att man i dagens läge ej kan medverka till ett friköp av tomträtten. Men vi är välkomna att inkomma med ny anmälan vid senare tillfälle”.
Bränneriet 6 (hotellfastigheten) har ansökt om en bebyggelse mellan deras och vår tomträtt, det är också en av anledningarna till avslaget.  Deras ärende kommer behandlas under 2018/2019, detta har vi informerat om tidigare. Vi bevakar detta och kommer återkomma så fort vi har någon information.

Lek-/motionssrummet -1 tr
Det har tillkommit nya redskap i rummet.  Det är ju trevligt, men för att hålla lite ordning på detta ber vi att ni informerar styrelsen om ni vill ha div träningsutrustning där, samt märker upp er motionscyklar och redskap så vi vet vem vi skall kontakta om något går sönder.  Man måste också vara medveten om att det man ställer dit skall kunna användas av alla. Vi konstaterar nu att tre motionscyklar räcker gott.

Rummet är ett genomgångsrum till källarkontor och brandutgång för tandläkarlokalen, vi har också synskadade personer i huset så det är av största vikt att föräldrar ansvarar för att rummet städas efter lek. Vi är medvetna om att taket är trasigt och vi skall se till att detta åtgärdas, men var observanta på detta när barnen leker där till dess.

Viktiga datum

4 oktober kl. 19.00 Informationsmöte om fiberindragning
10 oktober kl. 19.00 Extra stämma med beslut om stadga och fiber
14 oktober kl 10.00 Höstens städdag

Väl mött vid alla tillfällena!

Styrelsen / Kerstin Rickenberg

Medlemsinformation 8 – 2017

Välkomna hem och till vardagen, härligt att se vårt hus fyllas med barn och vuxna igen!
Vi har nog lite sommar kvar, kanske en hel månad när vi kan utnyttja grillar och uteplatser. 😎
Styrelsen har sammanträtt och vi ägnade mötet mest åt fiberindragning i huset. Arbetsgruppen som tagit in offerter, granskat underlagen och lagt ned ett fantastiskt jobb på detta var med på mötet och rapporterade. Vi kommer snart kalla till informationsmöte om detta.

Reimersholmes festdag
Har fått mig rapporterats att hela dagen var riktigt lyckad. Fisketävlingen, i regn, lockade många barn ändå, loppisen var riktigt kul och att 80 kg kräftor försvann snabb i en underbar kväll i sol.

Störningar utifrån
Styrelsen har fått tagit emot många klagomål på störande biltrafik, rökning och samling av pratande människor utanför vår hus mot sjösidan. Vi har försökt tala med hotellet, områdespolisen, parkeringsvakter mm.
Nu skall vi träffa en representant från fastighetsägaren och påvisa detta. Så får vi se om vi gemensamt kan få bukt med störningarna.

Extra stämma
Inför den andra läsningen av stadgeändringen kommer vi kalla till extra stämma den 10 oktober.
Kallelse kommer i stadgeenlig tid lite närmare men bra att notera datumet. Vi kommer också ta upp frågan om fiberindragning då, så det är viktigt att så många som möjligt närvarar både på informationsmötet och på stämman. Detta är något som beröra oss alla i huset.

Städdag
Den 14 oktober kl 10.00 ska vi hjälpas åt att städa inne i huset, bära in möbler och göra snyggt på våra uteplatser. Efteråt serveras något att äta och det finns tid för lite samvaro. Kan du inte vara med ser vi gärna att du bidrar till föreningens trivselkassa med 150:- till Kerstin R lgh 44.

Styrelsen / Kerstin Rickenberg

Medlemsinformation 6 & 7 – 2017

Nu har vi i nya styrelsen haft vårt första möte och vi hade en diger dagordning. Vi har gått igenom vilka uppgifter vi har att sköta, om huset, om ekonomin, om miljön ute och inne, och lite vad vi vill göra. Vi har fördelat arbetsuppgifterna och hoppas nu att arbetet skall flyta på. Vi saknar fortfarande en HSB-representant och har inte hört något om det, lite förvånande faktiskt eftersom det är en rättighet dom har. Jag har meddelat att vi skulle uppskatta att få en ledamot, så kanske efter sommaren…?

Reimersholmes festdag 19 augusti
Traditionsenligt kommer det även i år att bli fest på Reimersholme som alla föreningarna och Boservice anordnar. Vi efterlyser någon från Musteriet som vill vara med i festkommittén och bidra till en trevlig dag för alla på ön. Tag kontakt med Britt-Marie lgh 40 så berättar hon mer.

Styrelsens sommarjour
Strax innan vecka 26 kommer det att finnas en jourlista i entrén om vem i styrelsen du skall kontakta om det uppstår några problem i huset i sommar.

Extra stämma
Inför den andra läsningen av stadgeändringen kommer vi kalla till extra stämma den 10 oktober. Kallelse kommer i stadgeenlig tid lite närmare men bra att notera datumet.

Lägenhet 35/36 uthyrd från ca 15 augusti
Under minst ett år kommer det bo en annan familj i familjen Stensons lägenhet, som skall jobba utomlands ett tag. Den nya familjen består av Alessandro Petti och Sandi Hilal samt deras två döttrar. Dom är engelskspråkiga så nu kan vi passa på att förkovra oss lite.

 

Nu önskar vi er alla en riktigt skön sommar, och som sagt, ni kan alltid få tag på någon av oss!

Kerstin R     Robert     Ann-Katrin     Kerstin A     Niclas

Styrelsens jourlista sommaren 2017

Ta kontakt med den som har jour om det uppstår något problem i huset eller om du behöver komma i kontakt med styrelsen. Vi önskar att du i första hand tar kontakt via telefon.

Vecka Datum Ansvarig Telefon Lägenhet
26 26 juni-2 juli Niclas Sandehult 0709 86 13 37 15
27 3-9 juli Robert Holst 0702 58 34 70 30
28 10-16 juli Robert Holst 0702 58 34 70 30
29 17-23 juli Kerstin Rickenberg 0739-537511 44
30 24-30juli Kerstin Rickenberg 0709-537511 44
31 31juli-6 aug Robert Holst 0702 58 34 70 30
32 7-13 aug Ann-Kristin Persson 0706 29 13 12 07
33 14-20 aug Kerstin Axelsson 0708 49 54 24 01

Medlemsinformation 5 – 2017

Städdagen
Ca 30 personer deltog i årets vårstädning av hus och terrass. Alla jobbade energiskt och blev belönad med en god och uppskattad lunch med trevlig samvaro.

Årsstämman 2017
Det var fullt i lokalen när 28 röstberättigade och lite fler lägenhetsinnehavare deltog i stämman.
Styrelsen fick ansvarsfrihet och vi fick en ny styrelse som numera bara består av 5 ledamöter från huset och en från HSB. Detta innebär ett lite tyngre arbete för styrelsen men vi räknar med att alla i huset hjälps åt att sköta huset på bästa sätt. Undertecknad, Kerstin Rickenberg lgh 44, fick förtroendet att vara er ordförande och Robert Holst lgh 30 kvarstår. Niclas Sandehult lgh 15 återkom till styrelsen. Ann-Katrin Runnemo lgh 007 och Kerstin Axelsson lgh 001 blev nyvalda ledamöter.
Stämmoprotokollet kommer att anslås på i anslagstavlorna inom kort och på vår hemsida www.musteriet.se

Styrelsen / Kerstin Rickenberg