Välkommen till Brf Musteriet

Vi är en liten förening på Reimersholme som bildades 1979 med inflyttning 1983 och har 47 lägenheter (några är ihopslagna). Vi har ett boendet som är lite unikt i sin inomhuskonstruktion med loftgångar i ”huvudhuset”. Vi har också några lägenheter i portikhus och i ett annex. Detta medför att vi känner väl till varandra och har god grannsamverkan.

På denna webbsida kan ni hitta mer information om föreningen, Om att bo här, styrelsen och lite bilder i och utanför vår förening.

Välkommen in på vår hemsida!
Styrelsen

cropped-zoe_00881.jpg

Medlemsinformation 2 – 2024

Årets stämma
Vi påminner om att den äger rum 20 maj klockan 18 i . Då är det dags för årets viktigaste möte, stämman. Som vanligt har vi lite samvaro efteråt där vi får tid att umgås lite med lättare förtäring/snacks och dryck och där vi kan prata om aktuella frågor.

Städdag 13 april
Den 13 april är det städdag. Vi ses klockan 10 i träfflokalen. När vi gjort fint i och omkring vårt hus så blir det lunch. Se, och lämna, separat anmälningslapp för att vi ska kunna köpa lagom mycket mat.

Lekrummet
För ett tag sen hade vi en incident i lekrummet när bland annat delar av taket förstördes. Vi påminner om att man bara får ha mjuka bollar där ner och att vi alla får hjälpas åt att hålla helt och fint. Prata gärna med era barn om hur vi har kul i lekrummet utan att det tar skada.

Avgiftshöjning träfflokal
Styrelsen har beslutat att höja avgiften för träfflokalen. Fr o m 1 april kostar det 400 kronor för övernattning och 200 kronor för dagligt bruk. Fortfarande ett väldigt förmånligt pris bedömer vi.

Vintern är förbi
Med lite tur så är vintern över för den här gången. Det betyder att det inte blir så mycket pulkaåkning på ett bra tag och vi kan tömma gången på plan 1 ut mot terrassen. Ställ gärna ner din pulka eller kälke i ditt förråd.

Terrassen
Det drar ihop sig till terrassrenovering. Rensa gärna din odlingslott så mycket det går så snart som möjligt.

Återbruk
Istället för att köpa nya saker tänkte vi först försöka efterlysa här i huset. Till exempel finns det önskemål om en ny lättstädad matta i träfflokalen. Det skulle också vara bra med en ny dammsugare till tvättstugan.

Hälsar Styrelsen gnm
Ann-Katrin och Cecilia

Medlemsinformation 1 – 2024

Våren inom synhåll
Styrelsen har haft sitt första möte 2024. Redan nu är arbetet igång med att få allt klart inför stämman 20 maj. Boka in gärna in datumet i din kalender. Som vanligt har vi lite samvaro efteråt där vi får tid att umgås lite med lättare förtäring/snacks och dryck.

Motioner till stämman
28 februari 2024 är sista motionsdagen. Lägg din motion i Ann-Katrins brevlåda plan E lgh 7. Stämman kommer att hållas i Ljusgården. Kallelse och handlingar kommer senast den 6 maj.

Eldning i kaminer
Trots att en eldningsutrustning uppfyller de krav som gällde när den installerades, så kan ålder, eldningsteknik eller bränsle innebära att det bildas störande rök. Det är den som eldar som är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Elda endast ved som är lagom torr då småskalig vedeldning faktiskt bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för både människors hälsa och för miljön. *Källa Naturvårdsverket

Brandvarnare
Vi påminner igen om att se över era brandvarnare. Testa batteriet så att det är ok, bör kollas en gång i kvartalet samt att varnaren bör rengöras (dammsugas) 1 gång/år enligt Brandförsvaret. Om den är över 10 år gammal så rekommenderas det att man köper en ny.

Tillsyn av radiatorer
Inom några veckor kommer det att ske en tillsyn av radiatorerna. Termostaterna till radiatorerna skall ses över samt en kontroll av handdukstorkar i badrum. Detta för säkerställa full funktion samt att föreningen har en skyldighet att hålla översyn och se till att legionellabrickor monteras på alla gamla handdukstorkar. Mer information om hur tillsyn kommer att ske delas ut separat.

Barnvagnsförrådet
Barnvagnsförrådet behöver rensas ytterligare. Kälkar och pulkor kan du ställa i gången ut mot terrassen på plan 1. Ta ner bilstolar till ditt källarförråd eller någon annanstans och cyklar till cykelförrådet. Det är för vår gemensamma säkerhet det här behöver göras. Styrelsen arbetar fortsatt emed brandskyddet och kommer att följa upp barnvagnsförrådet, också för att ni som har barnvagnar ska få bättre plats och enklare att ta in och ut barnvagnar.

Hälsar Styrelsen gnm
Ann-Katrin och Cecilia

Medlemsinformation 8 – 2023

Fest och städdag
Ett stort tack till alla som kom på 40- årsfirandet och inte minst till festkommittén. Det var en trevlig kväll med aktiviteter, god mat och goda samtal. Styrelsen konstaterade att det är bra för vår sammanhållning och gemensamma förvaltning att vi ses och har trevligt tillsammans. Ett stort tack också till alla som kom och gjorde fint runt och i vårt hus på städdagen

Kontaktuppgifter
Vi vill påminna om att lämna in blankett med kontaktuppgifter för medlemsregister och mejlinglista till medlemsinfo. Blanketten kom i brevlådan för ett tag sen och ska lämnas till Högkvist 3 trappor i 11:an. Har du inte kvar blanketten kan du göra en egen med mejl, telefonnummer och namn på de som äger lägenheten samt ange om du vill ha medlemsinfo per mejl.

Brandvarnare
Vi vill påminna alla om att se över sina brandvarnare. Testa batteriet så att det är ok, bör kollas en gång i kvartalet samt att varnaren bör rengöras (dammsugas) 1 gång/år enligt Brandförsvaret. Om den är över 10 år gammal så rekommenderas det att man köper en ny.

Ekonomi
Styrelsen är mitt i budgetprocessen och inväntar förslag från HSB. Vi precis som andra bostadsrättsföreningar har utmaningar i att få pengarna att räcka till planerat underhåll i tider med inflation och reala kostnadsökningar för exempelvis värme. Som vi berättade på årsmötet är vi på väg in i en annan redovisningsmodell än den vi haft och det kommer att hjälpa oss att bedöma ekonomin på lång sikt.

Sophantering
Nu är våra kärl för trädgårdsavfall undanställda för vintern och kommer åter på plats i vår. Vi återkommer om övrig grovsopshantering som till exempel att hålla någon typ av container för grovsopor vid städdagarna. Det kommer att hända mycket inom sophantering de närmaste åren.

Terrassen
Arbetet med att renovera odlingslotterna på terrassen kommer att påbörjas i vår för att bättre följa odlingssäsongen.

En fin höst önskar
Styrelsen gnm Ann-Katrin och Cecilia

Medlemsinformation 7 – 2023

Containern i Bränneriet
Nu är containern i Bränneriet borttagen så det finns inte längre möjlighet att slänga grovsopor där. På stockholmvattenochavfall.se hittar du information om din närmaste återvinningscentral.

Kärl till trädgårdsavfall
Tömning av kärlen kommer att ske varannan vecka från april till oktober. Därefter tas kärlen bort så har du trädgårdsavfall att slänga, gör det snarast.

Cykelrensning
Vi behöver se över vilka cyklar som är. bruk för att optimera utrymmet i cykelrummet. Översynen börjar i samband med städdagen då lappar för uppmärkning delas ut.

Torkskåpen
Som ni kanske märkt är ett torkskåp trasigt. Torkskåpen är extra känsliga nu pga en ventilationsproblematik. Fyll dem helst inte så mycket. Ett fläktaggregat ska åtgärdas så ska de snart fungera som vanligt igen.

Städdag 21 oktober
Glöm inte berätta hur många som kommer. Senast 15 oktober behöver vi ha din anmälan (delades ut separat). Fyll gärna i lägenhetsnummer på din anmälan.

Ekonomi
Just nu arbetar styrelsen med att planera ekonomin och budgetprocessen är påbörjad. Vi precis som andra bostadsrättsföreningar har utmaningar i att få pengarna att räcka till planerat underhåll i tider med inflation och reala kostnadsökningar för exempelvis värme.

Cykelstölder
Det är några som blivit av med sina cyklar på innergården och en husse i huset tog en nattpromenad häromveckan och skrämde bort en cykeltjuv i farten förra veckan. Bra att veta om du har en cykel du är extra rädd om.

Terrassen
Renovering av terrassen är framflyttad till våren pga kommande väderlek och till våren för att bättre följa odlingssäsongen.

40-årsfirandet
Vi ses på 40-årsfesten den 14 oktober!

En fin höst
önskar Styrelsen gnm Ann-Katrin och Cecilia

Medlemsinformation 5 – 2023

Arbete på innergården
Det kommer att ske grävarbeten med schaktning på innergården vid trappan ner mot hotellet. Uppstart för projektet är den 6 september och arbetet kommer att pågå i två veckor.

Kärl till trädgårdsavfall
Då vi inte längre kan slänga grovsopor i Bränneriets soprum finns nu avfallskärl för trädgårdsavfall. Det som får slängas här är endast: blommor, gräsklipp, ogräs, löv, små kvistar och ris. Tömning av kärlen kommer att ske varannan vecka från april till oktober.

Brandskyddsbesiktning
Den 21 september är det brandskyddsbesiktning. Så tänk på att hålla ytor utanför lägenhetsdörrar och källargångar fria från föremål.

Arbete på terrassen
En renovering av odlingslotterna kommer att ske under hösten med uppstart i månadsskiftet september/oktober.

Stora soptunnan i tvättstugan
Inom den närmsta tiden kommer den stora soptunnan att försvinna och ersättas med en liten soptunna endast avsedd för damm och ludd. Detta då vi inte längre kan slänga grovsopor hos Bränneriet.

Dags för städdag!
Höstens städdag blir den 21 oktober klockan 10-12. Sedan ses vi för samvaro med något att äta.

40-årsfirandet
Snart är det dags för 40-årsfirandet. Skriv upp den 14 oktober i almanackan. Inbjudan kommer inom kort från festkommittén.

En fin höst önskar
Styrelsen