Välkommen till Brf Musteriet

Vi är en liten förening på Reimersholme som bildades 1979 med inflyttning 1983 och har 47 lägenheter (några är ihopslagna). Vi har ett boendet som är lite unikt i sin inomhuskonstruktion med loftgångar i ”huvudhuset”. Vi har också några lägenheter i portikhus och i ett annex. Detta medför att vi känner väl till varandra och har god grannsamverkan.

På denna webbsida kan ni hitta mer information om föreningen, Om att bo här, styrelsen och lite bilder i och utanför vår förening.

Välkommen in på vår hemsida!
Styrelsen

cropped-zoe_00881.jpg

Medlemsinformation 3 – 2018

Avgiftshöjning
Som tidigare aviserats så behöver vi höja avgifterna. Det finns två skäl: Stockholms stad har höjt vår tomträttsavgäld och vi har fått en stark rekommendation från HSB att spara mer för att finansiera väntat underhåll av vår fastighet. Styrelsen har beslutat att höja avgifterna i två steg: 10% per den 1 juli 2018 och 10% per den 1 juli 2019. Nivån är baserad på en kvalificerad bedömning från HSB:s ekonomer och borgar för stabilitet i vår förening.

Ny lag GDPR (General Data Protection Regulation)
Den 25 maj 2018 träder en ny lag i kraft som gäller hur man hanterar personuppgifter. Styrelsen i Musteriet kommer att skaffa sig en policy över hur vi skall använda register över oss alla som bor här.
Till att börja med kommer vi städa i arkivet, städa på hemsidan och i övrigt hantera namnlistor där syftet är helt klart med största respekt. Om vi kommer att namnge någon någonstans framöver kommer vi berätta syftet med det och fråga personen i fråga och berätta varför vi behöver namnge. Allt inte riktigt utrett än för samtidigt är vi skyldiga att ha medlemsförteckning över boende. E-postadresser kvarstår att reda ut.

Stämman den 17 maj kl 19.00
Nästa vecka kommer kallelse och årsredovisning mm i din brevlåda. Välkomna till 33:e stämman i Brf Musteriet.
Efter stämman kommer styrelsen informera lite om allt möjligt.

Pulkor och kälkar
Nu är det dags att plocka undan vinterleksakerna och stoppa dom i era källarkontor! Passa på när vi har städdag.

Styrelsen / Kerstin Rickenberg

Medlemsinformation 2 – 2018

Styrelsen sammanträde i veckan och jobbade med årsbokslutet och planerade inför stämman den 17 maj.

Valberedningen
Vill du vara delaktig i styrelsearbetet och ta del av det som händer i huset. Kontakta valberedningen.

Kulturkommittén
Har sitt årsmöte den 15/3 dit är alla välkomna (se lapp i porten). Är Du intresserad att var med i Kulturkommittén på Reimersholme kan du kontakta mig eller kommittén direkt.

Information om Musteriets skyddsrum
Man läser i tidningar och det talas om att vi har för få skyddsrum i Stockholm. På Reimersholme är det vi och Bränneriet som har skyddsrum, kontrollerande av MBS (myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Vi hade en besiktning för ca 10 år sedan och blev godkända. Det innebär att vi har rätt skyddsrumsutrustning och bruksanvisningar om hur det skall iordningsställas mm. Skyddsrummet har 180 platser och man har två dagar på sig att iordningsställa skyddsrummet om det skulle behövas. Alla som har förråd i skyddsrummet skall vara medvetna om att man är skyldig tömma sitt förråd vid behov. Detta är endast en information, så ingen behöver vara oroligt för att det ska tömmas nu, förhoppningsvis aldrig!

Fiber support
Om något händer med din fiber så skall du ringa till Stockholms stadsnät. Öppettiderna är 8-22 vardag och helger
10-18. Tel nr 08-501 220 10.
Meddela gärna någon i styrelsen om det som hänt så vi har lite koll på hur det fungerar.
Tänk på att boxen i din lägenhet tillhör föreningen, om du flyttar skall den sitta kvar!

Vårens städdag
Äntligen! Lördagen den 21 april kl. 10.00 träffas vi i lokalen och fördelar arbetet med att göra vår i och utanför huset. Efteråt, ca 12.00 blir det något smarrigt att äta med trevlig gemenskap, precis som vanligt.

Ny medlem
Familjen i lgh 38 har flyttat och sålt sin lägenhet. Vi hälsar vår nya medlem välkommen. Vi hälsar den nya medlemmen välkomna och hoppas dom skall trivas.

 

Styrelsen / Kerstin Rickenberg

 

Medlemsinformation 1 – 2018

Lite sent, men ändå, en riktigt god fortsättning på det nya året. Här kommer årets första info.
Styrelsen hade sitt första möte den 1 februari. Vi fick en ny HSB-representant och nu hoppas vi att Elin stannar en tid hos oss. Vår förre representant hade inte möjlighet att fortsätta. P g a av sjukdom så har styrelsen inte kunnat arbetat med budget och underhållsplan, men det tar vi tag i nu. Årsredovisningen gör HSB men vi i styrelsen har mycket papper att sammanställa, godkänna och skriva på.

Fiber – Inkopplat och klart hos nästan alla. Jag har inte hört annat än att det fungerar och vi antar att de flesta nu har kopplat upp sig. Har också förstått att det är uppskattat att det finns WiFi i lokalen numera.

Motion till stämman
Som du säkert vet så är sista dagen för att lämna en motion till stämman den 28 februari. (Du ser detta i stadgan som finns på vår hemsida). Stämman är planerad till den 17 maj, notera gärna datumet. Lägg motionen i min brevlåda plan 3 lgh 44.

Hänglåset till skyddsrummet – Vi kommer snart att byta så att det inte blir någon särskild nyckel till hänglåset utan HU-nyckeln kommer passa där också. Du kan lämna den gamla nyckeln till Robert Holst plan 2 eller kasta den, när det är klart.
Snön – Glöm inte skotta undan snön på balkong och terrass, för tyvärr är ju inte vintern över än.
Klotter och annat fel – Vi är tacksamma om ni påpekar eventuella klotter ni ser på våra hus eller på muren. Det är viktigt att vi styrelsen ser till att det tas bort omedelbart. Ser ni andra saker som ser konstigt ut så hör gärna av er. Det är så vi förvaltar vårt hus tillsammans.

Trevlig alla hjärtans dag den 14/2

Styrelsen / Kerstin Rickenberg

Medlemsinformation 11/12 – 2017

Årets sista styrelsemöte hade en diger dagordning om allt från husets försäkringar, budget, fiber, vad händer nästa år mm.

Avgiften för 2018 – ​Styrelsen har beslutat att inte höja avgiften 1/1 2018 men agera för en höjning 1/7 2018.
Vi står inför kostsamt underhåll 2018 gällande hiss och målning av fönster. Vi kommer också se över vår underhållsplan som behöver justeras gällande regler och priser.

Tvättstugan​ – ny torktumlare installerad. Utanför lokal/ tvättstuga/toa/bastu finns nu brandsläckare och filt.
Nu är det många som tänder ljus och brandrisken är större än någonsin. Du har väl koll på att din brandvarnare fungerar!

Lokalen ​– nytt bord och 6 lite skönare stolar inköpta. Två täcken och två kuddar finns nu i garderoben. Vid städning av lokalen, använd tvättstugans dammsugare, borste och skurhink. Läs också de justerade reglerna när du bokar. Vi har fått en liten platt tv av Gunvor Fällströms dödsbo, det tackar vi för.

Sopor​ – Du vet väl att om det är fullt bakom luckan i sopnedkastet så kastar man soporna direkt i sopsugens lucka på gården. Nyckeln till vår port/tvättstuga passar dit.

Fiber – ​Nu det nästan klart och den 19 december kopplar dom på. Vi tycker det gott smidigt och killarna som installerat har städat efter sig och gjort ett bra jobb. Det ska bli spännande!

Snön​ –Glöm inte skotta undan snön på balkong och terrass i vinter.

Till sist​ – Tack för i år, vi i nya styrelsen tycker det varit trevligt och lärorikt att förvalta vårt hus. Tack också alla som hjälpt till på olika sätt.

Med önskan om en God Jul & Gott Nytt År

Kerstin R Ann-Katrin Robert Kerstin A Niclas

Medlemsinformation 10 – 2017

Många avtal skulle skrivas på under senaste styrelsemötet. Stockholms stadsnät, SAPPA, Trädgårdsmästaren för snöröjning, överlåtelse och nya stadgarna till Bolagsverket. Allt skall skrivas på av två i styrelsen samt sidor som skulle vidimeras. Det tog lite tid, och vi hade en hel del annat på dagordningen, men vi konstaterade att det var ett trevligt och effektivt möte. Nästa möte är den 6/12 eftersom vi skall arbeta med vår budget på och med HSB den 21/11.

Utebelysning
Vi har beslutat sätta upp en egen lampa över porten på nr 11. Där är alltid mörk och lampan på den andra fastigheten sköts inte.

Rapporter

OVK genomgången av lägenheterna gick i det stora bra. Vi tillskriver dom som måste åtgärda lite.

Städdagen var effektiv ska jag säga. Inte så många deltog men alla jobbade verkligen på, allt blev utförd. En del av de som inte kunde delta betalade 150:- till vår kassa som vi använder bl a till inköp av mat till dessa tillfällen. Det tackar vi för.

Överlåtelse lgh 12 (Ulrika Engström) har sålts till Frida Blomquist och Oscar Johansson som i dag bor på Vindragarvägen. Den 1 februari flyttar dom in. Vi hälsar dom varmt välkomna till vårt hus. (Jag skickar detta till dom). Ulrika och Sabina flyttar till Västertorp och vi hoppas dom skall trivas där.

Golvvård, har satt upplappar i porten om att den 6, 7 och 8 november kommer golvvård ske i huset och allt privat måste flyttas bort. Vi kommer ha nog med att flytta alla blommor. Kanske knackar jag på för att få lite hjälp med detta hos just dig!!!

Olyckan var framme och en av våra medlemmar snubblade på en entrématta och slogs sig illa. Kan vi hjälpas åt att se till att mattorna ligger slätt och fint, att saker i motions/lekrummet aldrig ligger framme i mörkret.

Påminnelser

Luckorna till sopnedkastet måste stängas när du slängt soporna. Både för lukt och det som händer när soporna susar iväg.

Gasoltuber, tänk på att de inte får förvaras i källarkontoren av brandsäkerhetsskäl.

Allt för denna gång!

Styrelsen / Kerstin Rickenberg