Välkommen till Brf Musteriet

Vi är en liten förening på Reimersholme som bildades 1979 med inflyttning 1983 och har 47 lägenheter (några är ihopslagna). Vi har ett boendet som är lite unikt i sin inomhuskonstruktion med loftgångar i ”huvudhuset”. Vi har också några lägenheter i portikhus och i ett annex. Detta medför att vi känner väl till varandra och har god grannsamverkan.

På denna webbsida kan ni hitta mer information om föreningen, Om att bo här, styrelsen och lite bilder i och utanför vår förening.

Välkommen in på vår hemsida!
Styrelsen

cropped-zoe_00881.jpg

Medlemsinformation 8 – 2023

Fest och städdag
Ett stort tack till alla som kom på 40- årsfirandet och inte minst till festkommittén. Det var en trevlig kväll med aktiviteter, god mat och goda samtal. Styrelsen konstaterade att det är bra för vår sammanhållning och gemensamma förvaltning att vi ses och har trevligt tillsammans. Ett stort tack också till alla som kom och gjorde fint runt och i vårt hus på städdagen

Kontaktuppgifter
Vi vill påminna om att lämna in blankett med kontaktuppgifter för medlemsregister och mejlinglista till medlemsinfo. Blanketten kom i brevlådan för ett tag sen och ska lämnas till Högkvist 3 trappor i 11:an. Har du inte kvar blanketten kan du göra en egen med mejl, telefonnummer och namn på de som äger lägenheten samt ange om du vill ha medlemsinfo per mejl.

Brandvarnare
Vi vill påminna alla om att se över sina brandvarnare. Testa batteriet så att det är ok, bör kollas en gång i kvartalet samt att varnaren bör rengöras (dammsugas) 1 gång/år enligt Brandförsvaret. Om den är över 10 år gammal så rekommenderas det att man köper en ny.

Ekonomi
Styrelsen är mitt i budgetprocessen och inväntar förslag från HSB. Vi precis som andra bostadsrättsföreningar har utmaningar i att få pengarna att räcka till planerat underhåll i tider med inflation och reala kostnadsökningar för exempelvis värme. Som vi berättade på årsmötet är vi på väg in i en annan redovisningsmodell än den vi haft och det kommer att hjälpa oss att bedöma ekonomin på lång sikt.

Sophantering
Nu är våra kärl för trädgårdsavfall undanställda för vintern och kommer åter på plats i vår. Vi återkommer om övrig grovsopshantering som till exempel att hålla någon typ av container för grovsopor vid städdagarna. Det kommer att hända mycket inom sophantering de närmaste åren.

Terrassen
Arbetet med att renovera odlingslotterna på terrassen kommer att påbörjas i vår för att bättre följa odlingssäsongen.

En fin höst önskar
Styrelsen gnm Ann-Katrin och Cecilia

Medlemsinformation 7 – 2023

Containern i Bränneriet
Nu är containern i Bränneriet borttagen så det finns inte längre möjlighet att slänga grovsopor där. På stockholmvattenochavfall.se hittar du information om din närmaste återvinningscentral.

Kärl till trädgårdsavfall
Tömning av kärlen kommer att ske varannan vecka från april till oktober. Därefter tas kärlen bort så har du trädgårdsavfall att slänga, gör det snarast.

Cykelrensning
Vi behöver se över vilka cyklar som är. bruk för att optimera utrymmet i cykelrummet. Översynen börjar i samband med städdagen då lappar för uppmärkning delas ut.

Torkskåpen
Som ni kanske märkt är ett torkskåp trasigt. Torkskåpen är extra känsliga nu pga en ventilationsproblematik. Fyll dem helst inte så mycket. Ett fläktaggregat ska åtgärdas så ska de snart fungera som vanligt igen.

Städdag 21 oktober
Glöm inte berätta hur många som kommer. Senast 15 oktober behöver vi ha din anmälan (delades ut separat). Fyll gärna i lägenhetsnummer på din anmälan.

Ekonomi
Just nu arbetar styrelsen med att planera ekonomin och budgetprocessen är påbörjad. Vi precis som andra bostadsrättsföreningar har utmaningar i att få pengarna att räcka till planerat underhåll i tider med inflation och reala kostnadsökningar för exempelvis värme.

Cykelstölder
Det är några som blivit av med sina cyklar på innergården och en husse i huset tog en nattpromenad häromveckan och skrämde bort en cykeltjuv i farten förra veckan. Bra att veta om du har en cykel du är extra rädd om.

Terrassen
Renovering av terrassen är framflyttad till våren pga kommande väderlek och till våren för att bättre följa odlingssäsongen.

40-årsfirandet
Vi ses på 40-årsfesten den 14 oktober!

En fin höst
önskar Styrelsen gnm Ann-Katrin och Cecilia

Medlemsinformation 5 – 2023

Arbete på innergården
Det kommer att ske grävarbeten med schaktning på innergården vid trappan ner mot hotellet. Uppstart för projektet är den 6 september och arbetet kommer att pågå i två veckor.

Kärl till trädgårdsavfall
Då vi inte längre kan slänga grovsopor i Bränneriets soprum finns nu avfallskärl för trädgårdsavfall. Det som får slängas här är endast: blommor, gräsklipp, ogräs, löv, små kvistar och ris. Tömning av kärlen kommer att ske varannan vecka från april till oktober.

Brandskyddsbesiktning
Den 21 september är det brandskyddsbesiktning. Så tänk på att hålla ytor utanför lägenhetsdörrar och källargångar fria från föremål.

Arbete på terrassen
En renovering av odlingslotterna kommer att ske under hösten med uppstart i månadsskiftet september/oktober.

Stora soptunnan i tvättstugan
Inom den närmsta tiden kommer den stora soptunnan att försvinna och ersättas med en liten soptunna endast avsedd för damm och ludd. Detta då vi inte längre kan slänga grovsopor hos Bränneriet.

Dags för städdag!
Höstens städdag blir den 21 oktober klockan 10-12. Sedan ses vi för samvaro med något att äta.

40-årsfirandet
Snart är det dags för 40-årsfirandet. Skriv upp den 14 oktober i almanackan. Inbjudan kommer inom kort från festkommittén.

En fin höst önskar
Styrelsen

Medlemsinformation 4 – 2023

Föreningsstämma
”Årets viktigaste möte”, föreningsstämman, ägde rum onsdag den 24 maj. Ni kan gärna läsa protokoll som finns på anslagstavlan på Reimersholmsgatan 11. Vi gick igenom 2022, tog ett första beslut om nya stadgar och valde ny styrelse. Nya i styrelsen är Marie Anderstedt och Cecilia Högkvist. Avtackades gjorde Fredric Andersson och Kerstin Axelsson. Lista med nya styrelsen sitter på anslagstavlan. Styrelsen informerade om att vi bedömt att det inte är aktuellt med friköp av tomt under nuvarande förutsättningar. En fråga kom om beräkningar som beskrivs kort nedan. Efter att stämman avslutades minglade vi och informerade om aktuella frågor. I stora drag det som följer nedan.

Nej till utköp av tomträtt
Skälet till att styrelsen behandlade frågan var att vi fick ett brev från HSB Stockholm. I brevet står att man från HSBs sida tycker att prisnivån är för hög och att man har klargjort det på olika sätt. Styrelsens kalkyl visade att vid en ränta på 1,2% skulle kostnaden vara lika som nu. Vid en ränta på 5%, vilket inte är långt ifrån där vi är nu, skulle kostnaden öka med 2,5 miljoner vilket skulle innebära ungefär en dubblering av våra avgifter.

Cyklar
En cykelrensning kommer att ske under hösten. Detaljerad info om tillvägagångssätt kommer i separat infoblad.

Sopor
Styrelsen påminner om vikten att inte: fylla soppåsar för mycket, slänga för blöta påsar, bryta sushipinnar och liknande.
Stopp och brott i sopsugen kostar så viktigt att vi är aktsamma. Kärl för trädgårdsavfall på innergården kommer i juli då grovsoprummet i Bränneriet stängs.

40-årsfirande
Den 14 oktober firar vi att det är 40 år sedan de första flyttade in i huset. Några bor fortfarande kvar! Det bjuds till fest med både mat och nostalgi och vi hoppas alla i våra tre hus vill komma. Anteckna datumet i almanackan redan nu. Vi återkommer med inbjudan efter sommaren.

Tillgång till lägenheter
Föreningen är skyldig enligt lag att få OVK (obligatorisk ventilationskontroll) godkänd och kan annars drabbas av vite. Styrelsen kommer kontakta berörda lägenheter inför det sista undersökningstillfället efter vilket alla lägenheter måste blivit kontrollerade.

Andrahandsuthyrning
Vi välkomnar andrahandshyresgäster i lägenhet lägenhet 1204 och 1208. Känn er välkomna att delta i aktiviteter som städdagar och i höst 40-årsfest!

Jourlista
Som brukligt sätter vi upp en jourlista för sommaren på anslagstavlan.

Glad sommar önskar
styrelsen gm Ann-Katrin

Medlemsinformation 3 – 2023

VENTILATION OCH OVK
Vi tar steg framåt avseende ventilation och den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) men fortfarande saknas ett par lägenheter som Aircano inte fått tillträde till. Som vi skrivit tidigare är föreningen skyldig enligt lag att få OVK godkänd och kan annars drabbas av vite. Styrelsen kommer kontakta berörda lägenheter inför det sista undersökningstillfället efter vilket alla lägenheter måste blivit kontrollerade.
Vi repeterar också att de lägenheter som har en allvarlig anmärkning, t.ex. en fläkt kopplad direkt till ventilationssystemet, behöver åtgärda det. Berörda lägenheter kommer få möjlighet att välja att åtgärda det själva innan ett givet datum eller låta föreningens upphandlade ventilationsfirma utföra arbetet till offererat pris.

BASTU
Bastun i Reimersholmsgatan 11 öppnas igen efter att flera medlemmar önskat det. Det gäller att vi när vi njuter av en bastu tänker på att inte ha den på för länge vare sig innan eller efter själva bastandet.

ÅRSSTÄMMAN 24 MAJ 19-21
Årsstämman är satt till den 24 maj. Kallelse med dagordning och handlingar kommer senast två veckor innan. Vi kommer följa traditionen att ha en stund för samtal, information och mingel efter själva mötets avslutande.

STÄDDAG SÖNDAG 23 APRIL
Vårens städdag är bokad till söndag den 23 april 10 till 12 med efterföljande lunch. Vi samlas i träfflokalen och fördelar uppgifter vid 10 och de som vill stannar och äter. Det kommer en inbjudan med uppgifter om anmälan till lunch ett tag innan men boka datumet nu!

SOPRUMMET STÄNGER 1 JULI
Brf Bränneriet har sagt upp avtalet med oss i Musteriet avseende grovsoprummet. Bränneriet har tagit beslutet utifrån fler aspekter och det är bara för oss att respektera. Det har varit väldigt bekvämt och bra och vi i styrelsen har svårt att se att vi kan hitta något lika smidigt. Vi funderar och diskuterar vad vi eventuellt kan göra men har inget att berätta i dagsläget.

HJÄRTSTARTAREN
Hjärtstartaren sägs vara självinstruerande men vi tror det kan vara klokt att sätta sig in i hur den fungerar om den skulle behöva användas. Ett sätt är att titta på denna film på YouTube https://youtu.be/oc_KivEPnQY
Vi kommer att visa den på städdagen i träfflokalen också.

Med önskan om en Glad påsk hälsar
Styrelsen/ gm Ann-Katrin